Đề thi học kỳ 1 lớp 3 môn Tin học - Tiểu học Xích Thổ năm 2018 - 2019

Tham khảo đề thi học kỳ 1 lớp 3 môn Tin học của trường Tiểu học Xích Thổ tỉnh Ninh Bình năm 2018 - 2019 tại đây

Đề thi học kỳ 1 lớp 3 môn Tin học - Tiểu học Xích Thổ năm 2018 - 2019

Câu 1. Máy tính gồm những bộ phận chính nào ?

A. Màn hình, thân máy

B. Màn hình, thân máy, bàn phím

C. Màn hình, thân máy, chuột

D. Màn hình, thân máy, bàn phím và chuột

De thi hoc ky 1 lop 3 mon Tin hoc - Tieu hoc Xich Tho nam 2018 - 2019

TẢI FILE ĐỀ THI TẠI ĐÂY

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kỳ 1 lớp 3 môn Tin học - Tiểu học Xích Thổ năm 2018 - 2019

  •