Đề thi học kỳ 1 lớp 9 môn Hóa - Phòng GD Huyện Vĩnh Thuận 2018

Đề thi học kỳ 1 lớp 9 môn Hóa của Phòng GD Huyện Vĩnh Thuận năm học 2018 - 2018 có đáp án chi tiết

Đề thi học kỳ 1 lớp 9 môn Hóa - Phòng GD Huyện Vĩnh Thuận 2018

Câu 4. Cho một lượng kim loại kẽm vào 500ml dung dịch HCl. Phản ứng xong, thu được 6,72 lít khí (ở đktc)

a. Viết phương trình hóa học xảy ra

b. Tính khối lượng kẽm tham gia phản ứng?

c. Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng?

d. Với lượng khí ở trên có thể khử được bao nhiêu gam sắt (III) oxit?

De thi hoc ky 1 lop 9 mon Hoa - Phong GD Huyen Vinh Thuan 2018

Đáp án đề thi học kỳ 1 lớp 9 môn Hóa - Phòng GD Huyện Vĩnh Thuận 2018

De thi hoc ky 1 lop 9 mon Hoa - Phong GD Huyen Vinh Thuan 2018

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kỳ 1 lớp 9 môn Hóa - Phòng GD Huyện Vĩnh Thuận 2018

  •