Đề thi khảo sát giữa kì 1 THCS Lai Đồng - Môn Toán lớp 6

Xem dưới đây: Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán của trường THCS Lai Đồng. Đề thi gồm có 5 câu như sau

Bài 1 (2 điểm). Cho các số 1638; 393; 3690; 2094; 1650.

Trong các số trên:

a) Số nào chia hết cho cả 3 và 9?

b) Số nào chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9?

De thi khao sat giua ki 1 THCS Lai Dong - Mon Toan lop 6

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi khảo sát giữa kì 1 THCS Lai Đồng - Môn Toán lớp 6

  •