Đề thi kì 1 lớp 10 môn Anh THPT chuyên Lương Thế Vinh 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 10 năm học 2017 - 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai có đáp án.

Đề thi kì 1 lớp 10 môn Anh THPT chuyên Lương Thế Vinh 2017 - 2018

Câu 11: This … site in Da Lat certainly gives tourists a feeling of being in the heaven

A. expensive           B. cheap       C. luxurious    D. picturesque

Câu 12: My father got ….. in the traffic jam yesterday morning. Therefore, he arrived late for his meeting.

A. interested        B. crowded        C. tired         D. stuck


De thi ki 1 lop 10 mon Anh THPT chuyen Luong The Vinh 2017 - 2018

Đáp án đề thi kì 1 lớp 10 môn Anh THPT chuyên Lương Thế Vinh 2017 - 2018

De thi ki 1 lop 10 mon Anh THPT chuyen Luong The Vinh 2017 - 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 10 môn Anh THPT chuyên Lương Thế Vinh 2017 - 2018

  •