KM giảm 50% tất cả khóa học cuối cùng năm 2019
Xem ngay

Chỉ còn: 1 ngày

Đề thi kì 1 lớp 10 môn Văn Chuyên Lương Thế Vinh 2017 - 2018

Đáp án đề thi cuối học kì 1 môn Văn lớp 10 có đáp án trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2017 - 2018.

Đề thi kì 1 lớp 10 môn Văn Chuyên Lương Thế Vinh 2017 - 2018

I. Đọc hiểu (3.0 điểm)

Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi:

Công danh đã được hợp về nhàn,
Lành dữ âu chi thế nghị khen.
Ao cạn vớt bèo cấy muống,
Đìa thanh phát cỏ ương sen.
Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc,
Thuyền chở yên hà nặng vạy then.
Bui* có một lòng trung lẫn hiếu,
Mài chăng** khuyết, nhuộm chăng đen.
(Thuật hứng 24 - Nguyễn Trãi, Trích Luận đề về Nguyễn Trãi,
NXB Thanh Niên, 2003, tr.87)

*Bui: duy, chỉ có; ** chăng: chẳng, không

Câu 1. Nêu tên thể thơ của văn bản trên. (0.5 điểm)

Câu 2. Nêu tên một biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu luận. (0.5 điểm)

Câu 3. Hai câu kết cho thấy vẻ đẹp gì của Nguyễn Trãi? (1.0 điểm)

Câu 4. Hai câu đề của bài thơ trên gợi cho em nghĩ đến bài thơ nào trong chương trình
Ngữ Văn 10? Chỉ ra một điểm giống nhau giữa hai bài thơ? (1.0 điểm)


De thi ki 1 lop 10 mon Van Chuyen Luong The Vinh 2017 - 2018

Đáp án đề thi kì 1 lớp 10 môn Văn Chuyên Lương Thế Vinh 2017 - 2018

De thi ki 1 lop 10 mon Van Chuyen Luong The Vinh 2017 - 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 10 môn Văn Chuyên Lương Thế Vinh 2017 - 2018

  •