Tuyensinh247.com tặng 100% tiền nạp trong 2 ngày 20, 21/2 - KM lớn nhất năm
Xem ngay

Bắt đầu sau: 00:10:53

Đề thi kì 1 lớp 11 môn Hóa THPT Chuyên Lương Thế Vinh 2017

Đề kiểm tra học kì 1 môn hóa lớp 11 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai năm học 2017 - 2018 có đáp án.

Đề thi kì 1 lớp 11 môn Hóa THPT Chuyên Lương Thế Vinh 2017

Câu 7: Chọn mệnh đề đúng:

A. Thành phần của supephotphat đơn chỉ chứa Ca(H2PO4)2.

B. Độ dinh dưỡng của phân urê là cao nhất trong các loại phân đạm.

C. Nên bón đồng thời hỗn hợp vôi sống và đạm amoni cho đất chua.

D. Phân N-P-K là loại phân phức hợp, có thể bón trong mọi thời kì sinh trưởng của cây.

Câu 8: X là hỗn hợp các muối Cu(NO3)2, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Mg(NO3)2 trong đó O chiếm 55,68% về khối lượng. Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch chứa 75 gam muối X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc kết tủa thu được đem nung trong điều kiện không có không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A. 28,02               B. 18,68                C. 31,44            D. 12,88 

De thi ki 1 lop 11 mon Hoa THPT Chuyen Luong The Vinh 2017

Đáp án đề thi kì 1 lớp 11 môn Hóa THPT Chuyên Lương Thế Vinh 2017

De thi ki 1 lop 11 mon Hoa THPT Chuyen Luong The Vinh 2017

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 11 môn Hóa THPT Chuyên Lương Thế Vinh 2017

  •