Đề thi kì 1 lớp 11 môn Sinh Chuyên Lương Thế Vinh năm 2017

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh lớp 11 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai có đáp án năm học 2017 - 2018.

Đề thi kì 1 lớp 11 môn Sinh Chuyên Lương Thế Vinh năm 2017

Câu 24: Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn đi theo 1 chiều, không bị trộn lẫn với chất thải, dịch tiêu hóa lại không bị hòa loãng. Đồng thời, với sự chuyên hóa cao của các bộ phận trong ống tiêu hóa mà hiệu quả tiêu hóa và hấp thụ thức ăn cao hơn động vật có túi tiêu hóa. Các loài động vật nào sau đây có ống tiêu hóa?

A. động vật có xương sống ( động vật thuộc các lớp cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú).

B. động vật ngành ruột khoang ( sứa, thủy tức, sán hô…), giun dẹp ( sán lông, sán lá, sán dây…).

C. động vật đơn bào (cơ thể được cấu tạo chỉ bằng một tế bào như trùng roi, trùng giày, amip...).

D. động vật có xương sống và nhiều loài động vật không xương sống (giun đất, côn trùng…)

Câu 25: Tiêu hóa là quá trình

A. Biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể có thể hấp thụ được.

B. Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng và tạo ra ATP.

C. Biến đổi thức ăn thành các chất hữu cơ.

D. Biến đổi các chất đơn giản thành các chất phức tạp đặc trưng cho cơ thể.

Câu 26: Khi nói về mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp ở thực vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Quang hợp tạo ra chất hữu cơ và CO2 là nguyên liệu cho quá trình hô hấp.

B. Hô hấp tạo ra CO2 và O2 là nguyên liệu cho quá trình quang hợp.

C. Hô hấp tạo nhiệt cung cấp cho các hoạt động sống của cây.

D. Quang hợp tạo ra chất hữu cơ và oxi là nguyên liệu cho quá trình hô hấp.

Câu 27: Hệ sắc tố quang hợp ở cây xanh bao gồm 

A. diệp lục a và diệp lục  B. diệp lục và carôtenôit.

C. diệp lục b và carotenoit.  D. B. diệp lục a và carôtenôit.

Câu 28: Khí oxi đƣợc tạo ra trong quang hợp có nguồn gốc từ

A. CO2.            B. sự phân giải các sản phẩm trung gian của pha tối. 

De thi ki 1 lop 11 mon Sinh Chuyen Luong The Vinh nam 2017

Đáp án đề thi kì 1 lớp 11 môn Sinh Chuyên Lương Thế Vinh năm 2017

De thi ki 1 lop 11 mon Sinh Chuyen Luong The Vinh nam 2017

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 11 môn Sinh Chuyên Lương Thế Vinh năm 2017

  •