Đề thi kì 1 lớp 11 môn Toán 2018 - THPT Đồng Đậu

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc có đáp án chi tiết năm học 2017 - 2018.

Đề thi kì 1 lớp 11 môn Toán 2018 - 2019 THPT Đồng Đậu

Câu 14: Trong mặt phẳng Oxy, cho A(1;2). Phép tịnh tiến theo vectơ biến A thành điểm?

Câu 15: Lan đến cửa hàng văn phòng phẩm để mua quà tặng bạn. Trong cửa hàng có ba mặt hàng: Bút, vở và thước, trong đó có 5 loại bút, 7 loại vở và 8 loại thước. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một món quà gồm một vở và một thước?

A. 56.                               B. 40.                               C. 280.                             D. 35.

Câu 22: Hai cầu thủ đá luân lưu 11m. Xác suất cầu thủ 1 đá không trúng lưới là 0,3. Xác suất cầu thủ 2 đá trúng lưới là 0,8. Tính xác suất để cả hai cầu thủ đều đá trúng lưới là.

A. 0,14.           B. 0,24.           C. 0,56.           D. 0,06


De thi ki 1 lop 11 mon Toan 2018 - THPT Dong Dau

Đáp án đề thi kì 1 lớp 11 môn Toán 2018 - 2019 THPT Đồng Đậu

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

B

11

A

21

B

31

C

2

D

12

A

22

C

32

B

3

C

13

D

23

D

33

D

4

C

14

A

24

C

34

D

5

B

15

A

25

C

35

C

6

A

16

A

26

C

36

B

7

A

17

C

27

A

37

A

8

D

18

B

28

B

38

B

9

D

19

D

29

A

39

D

10

B

20

B

30

D

40

C

De thi ki 1 lop 11 mon Toan 2018 - THPT Dong Dau

=> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 11 môn Toán 2018 - THPT Đồng Đậu

  •