Đề thi kì 1 lớp 12 môn Anh Sở GD Thừa Thiên Huế 2017 - 2018

Đề thi cuối học kì 1 môn tiếng Anh lớp 12 năm học 2017 - 2018 của Sở giáo dục Thừa Thiên Huế gồm có các câu cụ thể như sau:

Đề thi kì 1 lớp 12 môn Anh Sở GD Thừa Thiên Huế 2017 - 2018

Question 1: Jane: “Would you like to go to the cinema with us tonight?

Mary “…. I have so much work to do”

A. I’d like to      B. Yes, I will       C. No, thanks         D. No, I won’t

Question 2: She said she …. Take me home after school

A. would        B. must         C. did           D. had

De thi ki 1 lop 12 mon Anh So GD Thua Thien Hue 2017 - 2018

De thi ki 1 lop 12 mon Anh So GD Thua Thien Hue 2017 - 2018

De thi ki 1 lop 12 mon Anh So GD Thua Thien Hue 2017 - 2018

De thi ki 1 lop 12 mon Anh So GD Thua Thien Hue 2017 - 2018

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 12 môn Anh Sở GD Thừa Thiên Huế 2017 - 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!