Đề thi kì 1 lớp 12 môn Anh THPT Trần Phú năm 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 12 trường THPT Trần Phú năm học 2017 - 2018 gồm 40 câu cụ thể như sau:

Đề thi kì 1 lớp 12 môn Anh THPT Trần Phú năm 2017 - 2018

Câu 13: They are trying to persuade the rich to contribute their money … the charity.

A. of       B, for         C. with          D. to

Câu 14: Many villages were …. In bombing raids

A. brought about         B. put out         C. turned out   D. wiped out

Câu 15: Choose the word that has an underlined part sounded differently from that of the rest

A. discussion          B. depression             C. admission      D. revision

Câu 16: Generally the advantages of exams … the disadvantages

A. defeat         B. dismiss       C. outweigh        D. outplay

De thi ki 1 lop 12 mon Anh THPT Tran Phu nam 2017 - 2018

De thi ki 1 lop 12 mon Anh THPT Tran Phu nam 2017 - 2018

De thi ki 1 lop 12 mon Anh THPT Tran Phu nam 2017 - 2018

De thi ki 1 lop 12 mon Anh THPT Tran Phu nam 2017 - 2018

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 12 môn Anh THPT Trần Phú năm 2017 - 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!