Đề thi kì 1 lớp 12 môn Sinh năm 2017 - 2018 Sở GD Quảng Nam

Đề thi cuối kì 1 môn Sinh lớp 12 của Sở GD Quảng Nam năm học 2017 - 2018 gồm có 30 câu cụ thể như sau:

Đề thi kì 1 lớp 12 môn Sinh năm 2017 - 2018 Sở GD Quảng Nam

Câu 10: Dạng đột biến nào sau đây chỉ làm thay đổi số lượng gen mà không làm thay đổi thành phần gen trên một nhiễm sắc thể?

A. Mất đoạn nhiễm sắc thể

B. Chuyển đoạn nhiễm sắc thể

C. Đảo đoạn nhiễm sắc thể

D. Lặp đoạn nhiễm sắc thể

Câu 11. Bệnh, hội chứng bệnh di truyền nào sau đây là do đột biến nhiễm sắc thể?

A. Máu khó đông, ung thư máu

B. Phêninkêtô niệu, thiếu máu hồng cầu hình liềm

C. Hội chứng Đao, hội chứng Claiphentơ

D. Hội chứng Toc nơ, phêninkêtô niệu

De thi ki 1 lop 12 mon Sinh nam 2017 - 2018 So GD Quang Nam

De thi ki 1 lop 12 mon Sinh nam 2017 - 2018 So GD Quang Nam

De thi ki 1 lop 12 mon Sinh nam 2017 - 2018 So GD Quang Nam

De thi ki 1 lop 12 mon Sinh nam 2017 - 2018 So GD Quang Nam

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 12 môn Sinh năm 2017 - 2018 Sở GD Quảng Nam

  •