Đề thi kì 1 lớp 12 môn Sinh năm 2017 - 2018 THPT Lê Quý Đôn

Tham khảo đề kiểm tra cuối học kì 1 môn sinh học lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị.

Đề thi kì 1 lớp 12 môn Sinh năm 2017 - 2018 THPT Lê Quý Đôn 

Câu 33: Điều kiện nào dưới đây để giúp một gen cần ghép chính xác vào thể truyền?

A. Dùng một loại enzim cắt

B. Dùng một loại thể truyền

C. Dùng một loại enzim nối

D. Dùng một loại gen ghép

Câu 36: Ở một loại thực vật, gen A quy định hoa đỏ, alen a quy định hoa trắng; gen B quy định quả tròn, alen b quy định quả dài, các gen phân li độc lập, gen D quy định thân cao, alen d quy định thân thấp. Các gen phân li độc lập. Cho phép lai: AaBbDd x aaBbDD. Theo lí thuyết, cây hoa đỏ, quả tròn, thân cao ở đời con chiếm tỉ lệ:

A. 3/8       B. 3/16            C. 9/16       D. 9/32

De thi ki 1 lop 12 mon Sinh nam 2017 - 2018 THPT Le Quy Don

De thi ki 1 lop 12 mon Sinh nam 2017 - 2018 THPT Le Quy Don

De thi ki 1 lop 12 mon Sinh nam 2017 - 2018 THPT Le Quy Don

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 12 môn Sinh năm 2017 - 2018 THPT Lê Quý Đôn

  •