Đề thi kì 1 lớp 12 môn Toán - THPT Trần Quốc Tuấn 2017

Đề thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Trần Quốc Tuấn gồm có 50 câu trắc nghiệm cụ thể như sau:

Đề thi kì 1 lớp 12 môn Toán - THPT Trần Quốc Tuấn 2018

Câu 26: Cho hai đường thẳng d và d’ cắt nhau. Có bao nhiêu phép đối xứng qua mặt phẳng thành d’?

A. Có một        B. Có vô số       C. Có hai                D. Không có

Câu 27: Cho lăng trụ đều có thể tích là V. Nếu chiều cao tăng 2n lần, cạnh đáy giảm n lần thig khối lăng trụ lúc sau là:

A. 2Vn          B. V/n          C. Vn       D. 2V/n

Câu 32: Trong các mệnh đề sau, mệnh dề nào đúng?

A. Hình chóp có đáy là hình bình hành thì có mặt cầu ngoại tiếp

B. Hình chíp có đáy là tứ giác thì có mặt cầu ngoại tiếp

C. Hình chóp có đáy là hình thang vuông thì có mặt cầu ngoại tiếp

D. Hình chóp có đáy là hình thang cân thì có mặt cầu ngoại tiếp

De thi ki 1 lop 12 mon Toan - THPT Tran Quoc Tuan 2017

De thi ki 1 lop 12 mon Toan - THPT Tran Quoc Tuan 2017

De thi ki 1 lop 12 mon Toan - THPT Tran Quoc Tuan 2017

De thi ki 1 lop 12 mon Toan - THPT Tran Quoc Tuan 2017

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 12 môn Toán - THPT Trần Quốc Tuấn 2017

  •