Tuyensinh247.com tặng 100% tiền nạp còn duy nhất hôm nay - KM lớn nhất năm
Xem ngay

Chỉ còn: 10:45:42

Đề thi kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2017 - 2018 TH Tả Van

Đề khảo sát cuối học kì 1 năm học 2017 - 2018 lớp 2 của trường tiểu học Tả Van, phòng giáo dục SaPa có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2017 - 2018 TH Tả Van

ĐỀ KHẢO SÁT CUỐI HỌC KỲ I; NĂM HỌC 2017- 2018; LỚP 2

Môn: Toán

 (Thời gian làm bài 40 phút)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Chọn và viết đáp án đúng:

Bài 1: Kết quả của phép tính 7 + 6  

A. 12

                     B. 13

    C. 14      

Bài 2: Số thích hợp viết vào chỗ chấm trong phép tính 75 + 18 = 18 +...  + 5 là:

A. 70

B. 75

C. 5

Bài 3: 19 giờ còn gọi là:

           A. 17 giờ              B. 7 giờ tối           C. 7 giờ sáng      

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

28 + 19

32 + 59

72 - 28

100 - 6

Bài 2: Tìm x.

x + 18 = 62

40 - x = 8

 

Bài 3: Con lợn hồng cân nặng 92kg, con lợn đen nhẹ hơn con lợn hồng 16kg. Hỏi con lợn đen cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 4: Tính nhanh 

12 + 3 + 8 + 7 =

Đáp án đề thi kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2017 - 2018 TH Tả Van

   I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  (  2,5 điểm)

Bài 1: B. 13  (1 điểm)

Bài 2: A. 70  (0,5 điểm)

Bài 3: B. 7 giờ tối (1 điểm) 

II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 7,5 điểm)

Bài 1: (3 điểm) - Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng kết quả được 0,75 điểm 

Bài 2: ( 1,5 điểm)

x + 18 = 62

                 x = 62 – 18

         x = 44

 

0,5 điểm

0,25 điểm

40 – x = 8

         x = 40 – 8

         x = 32

 

0,5 điểm

0,25 điểm

Bài 3: (2 điểm)

                                                     

Bài giải

Con lợn đen cân nặng số ki-lô-gam là:

92 – 16 = 76 (kg)

                  Đáp số: 76 kg

 

 

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

 

Bài 4: (1 điểm) 

12 + 3 + 8 + 7

= (12 + 8) + (3 + 7)

= 20 + 10

= 30

Theo TTHN


Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2017 - 2018 TH Tả Van

  •