Tuyensinh247.com tặng 100% tiền nạp trong 2 ngày 20, 21/2 - KM lớn nhất năm
Xem ngay

Bắt đầu sau: 00:10:10

Đề thi kì 1 lớp 3 môn Toán TH Trần Phú 2017 - 2018

Đề kiểm tra cuối học kì 1 năm học 2017 - 2018 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Trần Phú, Uông Bí.

Đề thi kì 1 lớp 3 môn Toán TH Trần Phú 2017 - 2018

A.Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Giá trị của chữ số 5 trong số 258 là:

      A . 500                   B. 50                       C. 25                       D. 258

 Câu 2 : Nga về thăm quê từ thứ tư ngày 03 đến ngày 14 mới về nhà. Hỏi hôm đó là thứ mấy?

   A.  Thứ  sáu                  B.  Thứ  bảy         C.  Chủ nhật              D. Thứ  hai

 Câu 3 : Trong  đội đồng diễn có 48 vận động viên nữ  và 8 vận động viên nam. Hỏi số vận động viên nữ gấp mấy lần số vận động viên nam?

   A. 6                               B. 8                      C. 40                          D.  56

Câu 4 : Biểu thức : 195 + 108 : 9 có giá trị là :

  A. 303                           B. 207                  C. 208                        D. 293

Câu 5:  Trong phép chia có số chia là 6 thì số dư có thể là những số nào?

  A. 1, 2, 3, 4 ,6           B. 0, 1, 2, 3,4, 5.    C. 1, 2, 3, 4, 5.           D. 0, 2, 3, 4, 5, 6.

De thi ki 1 lop 3 mon Toan TH Tran Phu 2017 - 2018

B. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a)  397 + 152              b) 845  - 492             c)  206  x  3                d) 809 : 7

Câu 2: (1 điểm) Số?

         8m 4cm    =  ........... cm                              1 giờ 42 phút = ......... phút.

         9 dam 4 m = .............m                               6 kg 235 g      = ..........g

Câu 3: (2 điểm) Thư viện nhà trường có 95 quyển truyên cổ tích và 55 quyển truyện tranh. Cô Thư viện chia hết số truyện trên về thư viện các lớp, mỗi lớp 5 quyển truyện. Hỏi có bao nhiêu lớp được chia truyện?

Câu 4: ( 1 điểm)  Phép chia có thương bằng 102 và số dư bằng 4 thì số bị chia bé nhất của phép chia đó  là bao nhiêu?

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 3 môn Toán TH Trần Phú 2017 - 2018

  •