Đề thi kì 1 lớp 4 môn Lịch sử và Địa lý 2017 - TH Chiềng Sùng 2

Đề kiểm tra định kì cuối học kì 1 lớp 4 môn lịch sử và địa lý trường tiểu học Chiềng Sùng 2 huyện Mai Sơn năm học 2017 - 2018.

Đề thi kì 1 lớp 4 môn Lịch sử và Địa lý 2017 - TH Chiềng Sùng 2

A. PHẦN LỊCH SỬ

I. TRẮC NGHIỆM: Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1(0,5 điểm): Nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là gì?

A. Âu Lạc.            B. Văn Lang.        C. Đại Cồ Việt.              D. Đại Việt.

Câu 2(0,5 điểm): Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán vào năm nào?

A. 40.                             B. 179.                 C. 938.                           D. 968.

De thi ki 1 lop 4 mon Lich su va Dia ly 2017 - TH Chieng Sung 2

Đáp án đề thi kì 1 lớp 4 môn Lịch sử và Địa lý 2017 - TH Chiềng Sùng 2

De thi ki 1 lop 4 mon Lich su va Dia ly 2017 - TH Chieng Sung 2

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 4 môn Lịch sử và Địa lý 2017 - TH Chiềng Sùng 2

  •