Đề thi kì 1 lớp 5 môn Lịch sử và địa lý năm 2017 - 2018 TH Trần Thới 2

Đề thi cuối học kì 1 môn lịch sử và địa lý lớp 5 năm học 2017 - 2018 trường tiểu học Trần Thới 2, huyện Cái Nước có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 1 lớp 5 môn Lịch sử và địa lý năm 2017 - 2018 TH Trần Thới 2

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng :

Câu 1: Năm 1862, ai là người được nhân dân và nghĩa quân suy tôn là “Bình Tây Đại nguyên soái” ? (0,5 điểm)

A. Trương Định.

B. Phan Đình Phùng.

C. Nguyễn Trường Tộ.

D. Tôn Thất Thuyết.

Câu 2: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào ? (0,5 điểm)

A.1811

B. 1911

C. 1912

D. 1913

Câu 3: Đầu xuân 1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta diễn ra tại: (0,5 điểm)

A. Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

B. Hang Pác-bó (Cao Bằng).

C. Hồng Kông (Trung Quốc).

D. Xô viết nghệ - tỉnh.

Câu 4: Hãy nối tên các nhân vật lịch sử ở cột A với các sự kiện lịch sử ở cột B cho đúng: (2 điểm)

A

 

B

Nguyễn Trường Tộ

 

Phong trào Đông du

 

 

 

Phan Bội Châu

 

Mở cuộc phản công ở kinh thành Huế.

 

 

 

Tôn Thất Thuyết

 

Chủ trì Hội Nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

 

 

 

Nguyễn Ái Quốc

 

Đề nghị canh tân đất nước

Câu 5: Điền các từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ chấm: (1,5 điểm)

(càng lấn tới, hy sinh , làm nô lệ).

Trích lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hố Chí Minh:

“Hỡi đồng bào toàn quốc !

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp ………………………………. , vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!

Không ! Chúng ta thà ………………………………….. tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu…………………………………………..”.

Câu 6: Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào ? (0,5 điểm)

A. Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc.

B. Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia.

C. Trung Quốc, Lào, Nhật Bản.

D. Trung Quốc, Lào, Thái Lan.

Câu 7: Sông ngòi nước ta có đặc điểm là: (0,5 điểm)

A. Có nhiều sông nhưng ít sông lớn.

B. Có lượng nước thay đổi theo mùa.

C. Có nhiều phù sa.

D. Cả ba ý trên.

Câu 8: Nước ta có dân số tăng : (0,5 điểm)

A. Rất nhanh.

B. Nhanh.

C. Trung bình.

D. Chậm.

Câu 9: Điền các từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ chấm: (1,5 điểm)

(giao thông vận tải; Bắc - Nam và quốc lộ 1A; dài nhất của đất nước ta).

Nước ta có nhiều loại hình.....................................................................................Đường sắt

..........................................................................................là hai tuyến đường sắt và  đường bộ

.............................................................................

Câu 10: Hãy nối tên các Tên khoáng sản ở cột A với các nơi phân bố ở cột B cho đúng:

(2 điểm)

A

 

B

Dầu mỏ.

 

Quảng Ninh.

 

 

 

Bô-xít.

 

Biển Đông.

 

 

 

Sắt.

 

Tây Nguyên.

 

 

 

Than.

 

Hà Tĩnh.

Đáp án đề thi kì 1 lớp 5 môn Lịch sử và địa lý năm 2017 - 2018 TH Trần Thới 2

De thi ki 1 lop 5 mon Lich su va dia ly nam 2017 - 2018 TH Tran Thoi 2

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 5 môn Lịch sử và địa lý năm 2017 - 2018 TH Trần Thới 2

  •