Đề thi kì 1 lớp 5 môn Sử và Địa lý TH Thiện Hưng B năm 2017 - 2018

Đề thi cuối kì 1 môn Lịch Sử và Địa lý lớp 5 trường tiểu học Thiện Hưng B năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 1 lớp 5 môn Sử và Địa lý TH Thiện Hưng B năm 2017 - 2018

Câu 1: (1điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng trong câu hỏi sau:

Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào? Tại địa điểm nào? (M1)

a) Ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại cảng Hải Phòng.

b) Ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại Phan Thiết.

c) Ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại cảng Nhà Rồng.

d) Ngày 6 tháng 5 năm 1911, tại cảng Nhà Rồng.

Câu 2: (1điểm) Nối thông tin ở cột A sao cho phù hợp với thông tin ở cột B (M2) 

A

 

B

Trương Định

Mong muốn canh tân đất nước.

Nguyễn Trường Tộ

Chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phan Bội Châu

Không làm theo lệnh vua; kiên quyết cùng nhân dân chống quân xâm lược.

Nguyễn Ái Quốc

Cổ động, tổ chức phong trào Đông du.

De thi ki 1 lop 5 mon Su va Dia ly TH Thien Hung B nam 2017 - 2018

Đáp án đề thi kì 1 lớp 5 môn Sử và Địa lý TH Thiện Hưng B năm 2017 - 2018

De thi ki 1 lop 5 mon Su va Dia ly TH Thien Hung B nam 2017 - 2018

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 5 môn Sử và Địa lý TH Thiện Hưng B năm 2017 - 2018

  •