Đề thi kì 1 lớp 5 môn Tin TH Nam Ngạn 2017 - 2018

Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 5 môn Tin trường tiểu học Nam Ngạn, Thanh Hóa năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 1 lớp 5 môn Tin TH Nam Ngạn 2017 - 2018

Câu 5: ( 0,5 đ) Để thoát khỏi phần mềm SAND CASTLE BUILDER em nháy chuột lên dòng chữ nào?

A. Exit                                         B. Play

C. Clear                                        D. Save

Câu 6. ( 0,5 đ) Khi gõ phím em cần lấy hàng phím nào làm chuẩn?

          A. Hàng phím trên.                           B. Hàng phím cơ sở.

          C. Hàng phím số.                              D. Hàng phím dưới.

Câu 7. ( 0,5 đ) Một bạn học sinh đang soạn thảo văn bản tiếng Việt để luyện gõ 10 ngón. Mỗi khi nhấn kèm phím Shift, bạn có thể gõ được các kí tự đặc biệt nhưng không gõ được chữ hoa. Có hiện tượng này vì nguyên nhân nào dưới đây:

A) Phím Shift không phải dùng để gõ chữ hoa.

B) Phải nhả tay ra khỏi phím shift trước khi gõ chữ hoa.

C) Bạn học sinh đó chưa tắt đèn Caps Lock .

D) Bạn học sinh đó đang gõ chữ hoa ở chế độ Caps Lock.

Câu 8: ( 0,5 đ)  Dòng văn bản sau có mấy từ soạn thảo?  " Nhà Dế Mèn ở gần bãi cỏ."

A. 5 Từ soạn thảo                               B.  7 từ soạn thảo      

C.  6 từ soạn thảo                      D. 4 từ soạn thảo.

De thi ki 1 lop 5 mon Tin TH Nam Ngan 2017 - 2018

Đáp án đề thi kì 1 lớp 5 môn Tin TH Nam Ngạn 2017 - 2018

A. Lý thuyết

1

2

3

4

5

6

7

8

D

C

B

A

A

B

D

B

B. Thực hành

Câu 2: - Viết đúng theo mẫu 2điểm.

           - Lưu vào đúng thư mục tên mình trên ổ D 1 điểm.

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 5 môn Tin TH Nam Ngạn 2017 - 2018

  •