Đề thi kì 1 lớp 5 môn Tin TH Xuân Phương 2017 - 2018

Đề thi cuối học kì 1 môn tin học lớp 5 trường tiểu học Xuân Phương năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 1 lớp 5 môn Tin TH Xuân Phương 2017 - 2018

De thi ki 1 lop 5 mon Tin TH Xuan Phuong 2017 - 2018

Đáp án Đề thi kì 1 lớp 5 môn Tin TH Xuân Phương 2017 - 2018

A: Lí thuyết (5 điểm)

Mỗi ý đúng 0,5 điểm

Câu 1 –  B

Câu 2 – D

Câu 3 – B

Câu 4 – C

Câu 5 – B

Câu 6 - B

Câu 7 – A

Câu 8 – B

Câu 9 – C

Câu 10 - A

B. Thực hành (5 điểm)

Câu 1: (3 điểm)

- Học sinh vẽ được hình theo mẫu 1 điểm.

- Học sinh tô màu được hình vẽ 1 điểm.

- Học sinh lưu bài vẽ vào thư mục lớp mình trong ổ D của máy tính 1 điểm.

- Học sinh vẽ thiếu trừ 0,25 điểm.

Câu 2 (2 điểm)

Mỗi dòng gõ đúng theo yêu cầu, đầy đủ vận dụng kiến thức đã học hợp lí 0,5 điểm

- Gõ sai hoặc gõ thiếu trừ 0,25 điểm 


>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 5 môn Tin TH Xuân Phương 2017 - 2018

  •