Tuyensinh247.com KM giảm 50% tất cả khóa học cuối cùng năm 2019
Xem ngay

Chỉ còn: 1 ngày

Đề thi kì 1 lớp 5 môn Toán 2017 - 2018 TH Nghĩa Hiếu

Đề thi kì 1 lớp 5 môn Toán năm học 2017 - 2018 trường tiểu học Nghĩa Hiếu có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 1 lớp 5 môn Toán 2017 - 2018 TH Nghĩa Hiếu

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2,5đ)

 

   1/ (0,5đ)  Chữ số 5 trong số 123,456 thuộc hàng:

A . đơn vị             B . phần mười                C. chục                 D. phần trăm

  2/ (0,5đ)  Phân số 2017/1000  viết dưới dạng số thập phân là:

A . 20,17              B . 201,7                          C. 2,017                  D. 2017

  3/ (0,5đ) Tìm chữ số x, biết : 9,6x4 < 9,614

A . x = 6                          B . x = 0                         C . x = 1                  D . x = 9

  4/ (0,5đ)  Tỉ số phần trăm của 13,5 và 9  là: 

A. 15 %                 B. 13,5 %                   C. 150 %              D. 135%

 

  5/ (0,5đ)  Thanh sắt dài 0,7m cân nặng 9,1kg. Hỏi thanh sắt cùng loại dài 1,7m thì cân nặng là: 

A. 13kg                B. 22,1kg                     C. 2,21kg              D. 221kg

 

PHẦN II : TỰ LUẬN (7,5đ)

 

Bài 1(2 điểm) - Đặt tính rồi tính:

82,89 + 129,76              91,24 – 3,456                69,8 x 7,8             437,76 : 9,6

Bài 2 (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a)  1,2 ha       = ................. …… m2

c) 201,7 dm2    = ...........................… m2

b)  2,016 kg      = ...........................g

d) 3 m 6 cm = …........................ dm

Bài 3 (1 điểm) Tìm x, biết:

a/ 201,6 x x = 20,16                                                         b/ x x 7,2 - x x 6,2 = 201,6

Bài 4 (1,5 điểm):   Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 43,5m; chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính chu vi và diện tích mảnh đất đó?

Bài 5 (1 điểm):  Nếu bố mẹ có tiền, gửi tiết kiệm 40 000 000 đồng với lãi suất 0,5% một tháng. Hỏi sau một tháng bố mẹ nhận về cả số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu?

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN MÔN: TOÁN

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2,5đ)

   1/ (0,5đ)  Chữ số 5 trong số 123,456 thuộc hàng:                  D . phần trăm

  2/ (0,5đ)  Phân số2017/1000  viết dưới dạng số thập phân là:     C. 2,017                

  3/ (0,5đ) Tìm chữ số x, biết : 9,6x4 < 9,614              B . x = 0            

  4/ (0,5đ)  Tỉ số phần trăm của 13,5 và 9  là :           C. 150 %      

  5/ (0,5đ)  Thanh sắt dài 0,7m cân nặng 9,1kg. Hỏi thanh sắt cùng loại dài 1,7m thì cân nặng là :            B. 22,1kg                  

PHẦN II : TỰ LUẬN (7,5đ)

Bài 1(2 điểm) - Đặt tính rồi tính:

82,89 + 129,76                     91,24 – 3,456                        69,8 x 7,8                   437,76 : 9,6

   212,65                                 87,784                           544,44                      45,6

Bài 2 (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a)  1,2 ha       =    12000 m2

c) 201,7 dm2  =  2,017 m2

b)  2,016 kg      =    2016 g

d) 3 m 6 cm = 30,6 dm

Bài 3 (1 điểm) Tìm x, biết:

a/ 201,6 x x = 20,16                                         ;                 b/ x x 7,2 - x x 6,2 = 201,6

x = 20,16 : 201,6                                                                    x x (7,2 – 6,2) = 201,6

x =  0,1                                                                                     x x 1 = 201,6

                                                                                                       x = 201,6

Bài 4 (1,5 điểm):   Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 43,5m; chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính chu vi và diện tích mảnh đất đó?

Bài giải

Chiều rộng mảnh đất là: 43,5 : 3 x 2 = 29 (m) (0,25đ)

Chu vi của mảnh đất đó là:

(43,5 + 29) x 2 = 145 (m)  (0,5đ)

Diện tích của mảnh đất đó là:

43,5 x 29 = 1261,5 (m)  (0,5đ)

Đáp số: P = 145 m ; S = 1261,5 dm  (0,25đ)

Bài 5 (1 điểm):  Nếu bố mẹ có tiền, gửi tiết kiệm 40 000 000 đồng với lãi suất 0,5% một tháng. Hỏi sau một tháng bố mẹ nhận cả số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu?

Bài giải :

Sau một tháng bố mẹ được số tiền lãi là: 40 000000 : 100 x 0,5 = 200 000 (đ)

Sau một tháng bố mẹ nhận số tiền gốc và tiền lãi là: 40 000 000 + 200 000 = 40 200 000 (đ)

Đáp số : 40 200 000 đồng.

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 5 môn Toán 2017 - 2018 TH Nghĩa Hiếu

  •