Đề thi kì 1 lớp 5 môn Toán TH Cờ Đỏ 1 năm 2017 - 2018

Đề thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học TT Cờ Đỏ 1 năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 1 lớp 5 môn Toán TH Cờ Đỏ 1 năm 2017 - 2018

I. Phần I:  (6 điểm)

Câu 1: ( M 1)Viết vào chỗ chấm : (1điểm)

a)     15/1000

đọc là : ……………………………………………………………………………...

b)    123,15

đọc là : …………………………………………………………………………...

Câu 2 : ( M 1)Viết số thập phân có: (1điểm)

a)     Năm đơn vị,  sáu phần mười: …………………………………………………………

b)    Ba mươi tám đơn vi, năm phần trăm :  ……………………………………………….  

Câu 3: ( M 1) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng trong mỗi câu hỏi dưới đây: (1 điểm)

a)  738 dm2= ............ m2 . Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

A. 7,38 m2            B. 738 m2             C. 73,8 m2            D. 0,738 m2

b) 3ha 36 m2 = ……… m2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

A. 336 m2             B. 3360 m2           C. 30036 m2                   D. 3036 m2

Câu 4: ( M 2)Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng trong mỗi câu hỏi dưới đây: (1 điểm)

a)  Nhẩm tìm kết quả của biểu thức:  0,5 X y = 44 X 0,5, y có giá trị là :

A. 0,5                             B. 22                     C. 44                     D. 0

b)  x + 4,75 = 6,54,  x có kết quả là:

A.1,69                  B. 1,79                  C. 17,9                  D. 1,89

Câu 5: ( M 2) (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 91,34 + 3,78

.................................

.................................

.................................

...............................

.................................

.................................

b) 52,03 – 9,27

...................................

...................................

...................................

...................................

....................................

....................................

c) 6,24 x 3,4

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

d)  2,31: 21 

....................................

....................................

....................................

....................................

.....................................

.....................................

Câu 6: ( M 3) (2 điểm) Bài toán:

          Một mảnh đất hình chữ nhật có nữa chu vi 60 m, biết chiều rộng bằng 1/2  chiều dài. Người ta lấy 15% diện tích để xây nhà. Tính diện tích đất để xây nhà.

Câu 7: ( M 3) (1 điểm) Tính : 40,8: 12 + 2,03

Câu 8: ( M 4) (1 điểm)  Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 1449 m2  và chiều dài mảnh vườn là 42 m2. Tìm chiều rộng của mảnh vườn. 

Đáp án đề thi kì 1 lớp 5 môn Toán TH Cờ Đỏ 1 năm 2017 - 2018

I. Phần I: (6 điểm) (Khoanh vào chữ cái  mỗi câu trả lời đúng ghi 0,5 điểm)

Câu 1: Đọc đúng mỗi số được 0.5 đ

          a/  Mười lăm phần một nghìn

          b/ Một trăm hai mươi ba phẩy mười lăm

Câu 2 : Viết đúng mỗi số được 0.5 đ

          a/ 5,6 ;                  b/ 38.05

Câu 3 :  Khoanh đúng mỗi bài được 0.5 đ

          a) A   ;         b) C

Câu 4 : Khoanh đúng mỗi bài được 0.5 đ

          a) C   ;         b) B

 

Câu 5 : Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

          Hs đăt tính và tính đúng, mỗi bài ghi 0,5 điểm.

a). 95,12

 

b) 42,76

 

c) 21,216

 

d)  0,11

 

 

Câu 6: (2 điểm)

                   Tổng số phần bằng nhau : 2+1 = 3 ( phần)

                   Chiều rộng mảnh đất là:                             (0,25 điểm)

60: 3 = 20 (m)                         (0,25 điểm)

                   Chiều dài mảnh đất là:                      (0,25 điểm)

20 x 2  = 40 (m)                      (0,25 điểm)

 Diện tích mảnh đất là:                      (0,25 điểm)

                             40 x 20  = 800 ( m 2)               (0,25 điểm)

Diện tích đất làm nền nhà là :                     (0,25 điểm)

800 :100 x 15 = 120  ( m 2 )    (0,25 điểm)

                                                          Đáp số: 120 ( m 2 )

Câu 7:

           40,8: 12 + 2,03

          =   3,4 + 2,03       (0.5 điểm)

          = 5,43                            (0.5 điểm)

Câu 8 :                                     Chiều rộng mảnh vườn là :      (0,25 điểm)

                                                          1449 : 42 = 34,5 (m)      (0,5 điểm)

                                                                   Đáp số : 34,5m    (0,25 điểm)

(Điểm toàn bài: 10 điểm, không ghi điểm 0 và điểm thập phân)

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 5 môn Toán TH Cờ Đỏ 1 năm 2017 - 2018

  •