Tuyensinh247.com tặng 100% tiền nạp còn duy nhất hôm nay - KM lớn nhất năm
Xem ngay

Chỉ còn: 11:25:07

Đề thi kì 1 lớp 5 môn Toán TH Cương Gián 2017 - 2018

Tham khảo đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Cương Gián năm học 2017 - 2018 có đáp án.

Đề thi kì 1 lớp 5 môn Toán TH Cương Gián 2017 - 2018

De thi ki 1 lop 5 mon Toan TH Cuong Gian 2017 - 2018

Đáp án đề thi kì 1 lớp 5 môn Toán TH Cương Gián 2017 - 2018

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: (0,5đ) Đáp án. D

Câu 2: (0,5đ) Đáp án C

Câu 3:  (0,5đ) Đáp án D

Câu 4: (0,5đ) Đúng mỗi đáp án (0,25đ)

Câu a. A

Câu b. C

Câu 5: (0,5đ) Đáp án C

Câu 6: (0,5đ) Đáp án A

 

II. TỰ LUẬN: 6 điểm

Câu 7 (2 điểm – mỗi phép tính đúng 0,5 đ)

a)668,19                            b)730,58                             c) 87,64                        d)1,05             

Câu 8. (1 điểm – mỗi phép tính đúng 0,5 đ)

       X+ 1,25 = 13,5:4,5                            X x 4,25 = 1,7 x3

      X + 1,25 = 3                                       X x 4,25 = 5,1

     X             = 3 -1,25                              X            = 5,1 : 4,25

     X             = 1,75                                   X           =  1,2

Câu 9: ( 1,5 điểm)

Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật đó là:

                                             35 x  = 49 (m)                             0,5 điểm  

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó là:

                              49 x 35 = 1715 (m2)                                      0,5 điểm  

Số tấn thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là:

                     1715 x 20 = 34300 (kg) = 34,3 ( tấn thóc)              0,5 điểm  

Đáp số: 34,4 tấn thóc

Câu 10: (2 điểm)      

Số gạo cửa hàng bán được trong buổi chiều là: (0,5 điểm)

75 : 60 x 100 = 125 (kg) (0,5 điểm)

Hai buổi cửa hàng bán được số gạo là:

125 + 75 = 200 (kg) = 2 (tạ) (0,5 điểm)

Đáp số: 2 tạ (0,25 điểm) 

 Câu 11: (0,5 điểm)  

¼ : 0,25 – 1/8 : 0,125 + 1/2 : 0,5 – 1/16 : 0,0625 

= ¼ : ¼ - 1/8 : 1/8 + ½ : ½ - 1/16 : 1/16

= 1 – 1 + 1 – 1 = 0

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 5 môn Toán TH Cương Gián 2017 - 2018

  •