Đề thi kì 1 lớp 6 môn GDCD năm 2017 - 2018 Hoàng Diệu

Đề thi kì 1 lớp 6 môn GDCD trường dân lập Hoàng Diệu, phòng giáo dục Hai Bà Trưng gồm 2 phần cụ thể như sau:

Đề thi kì 1 lớp 6 môn GDCD năm 2017 - 2018 Hoàng Diệu

      I.            Trắc nghiệm.

Câu 1. Biểu ngữ“xã hội kỉ cương quê hương giàu đẹp’’nói lên phẩm chất đạo đức gì?

A.   Lễ độ

B.   Siêng năng kiên trì

C.   Tiết kiệm

D.   Tôn trọng kỉ luật

Câu 2.Câu ca dao tục ngữ “Kính trên nhường dướinói lên phẩm chất đạo đức gì?

A.   Lễ độ

B.   Siêng năng kiên trì

C.   Tiết kiệm

D.   Tôn trọng kỉ luật

Câu 3.Câu ca dao tục ngữ nàonói lên phẩm chất đạo đức siêng năng kiên trì?

A.   Thua keo này bày keo khác

B.   Cơm thừa gạo thiếu

C.   Của bền tại người

D.   Ăn trông nồi, ngồi trông hướng

Câu 4. Câu ca dao tục ngữ nàonói lên tự chăm sóc và rèn luyện thân thể?

A.   Sức khỏe là vàng

B.   Nhập gia tuỳ tục

C.   Của bền tại người

D.   Gọi dạ bảo vâng

Câu 5. Nhờ có ...................giúp chúng ta thành công trong công việc, trong cuộc sống.

A.   Lễ độ

B.   Siêng năng kiên trì

C.   Tiết kiệm

D.   Tự chăm sóc rèn luyện thân thể

Câu 6. Giữ gìn vệ sinh cá nhân, ăn uống điều độ,thường xuyên luyện tập TDTT

A.   Lễ độ

B.   Siêng năng kiên trì

C.   Tiết kiệm

D.   Tự chăm sóc rèn luyện thân thể

Câu 7.Vượt đèn đỏlà biểu hiện:

A.   Tôn trọng kỉ luật

B.   Siêng năng kiên trì

C.   Tiết kiệm

D.   Thiếu tôn trọng kỉ luật    

Câu 8.Biết sử dụng đúng mức, hợp lí của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác.

A.   Lễ độ

B.   Siêng năng kiên trì

C.   Tiết kiệm

D.   Tự chăm sóc rèn luyện thân thể

   II.            Tự luận.

Câu 1. Thiên nhiên bao gồm những gì? Theo em vì sao con người cần phải yêu quý và bảo vệ thiên nhiên? Em đã làm gì để bảo vệ thiên nhiên?

Câu 2. Thế nào là tích cực tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội? Nêu ý nghĩa của nó? Em đã tích cực tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội chưa?

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 6 môn GDCD năm 2017 - 2018 Hoàng Diệu

  •