Đề thi kì 1 lớp 6 môn Sinh năm 2017 - 2018 phòng GD Hải Lăng

Đề kiểm tra học kì 1 năm học 2017 - 2018 môn Sinh lớp 6 của phòng GD&ĐT Hải Lăng có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 1 lớp 6 môn Sinh năm 2017 - 2018 phòng GD Hải Lăng

Câu 1: (3.0 điểm)

Sự hút nước và muối khoáng liên quan với nhau như thế nào? Nước có vai trò như thế nào đối với cây?

Câu 2: (2.0 điểm)

Chọn 1 cành cây trong vườn, bóc bỏ một khoanh vỏ. Sau 1 tháng thấy mép vỏ ở phía trên vết cắt phình to ra. Giải thích tại sao có hiện tượng trên và rút ra kết luận?

Câu 3: (3.0 điểm)

Phân biệt chồi hoa và chồi lá? Chồi hoa và chồi lá sẽ phát triển thành những bộ phận nào của cây?

Câu 4: (2.0 điểm)

Vì sao ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa?

Đáp án đề thi kì 1 lớp 6 môn Sinh năm 2017 - 2018 phòng GD Hải Lăng

Câu

Nội dung

Điểm

 

 

 

 

1

- Quá trình hút nước và muối khoáng quan hệ mật thiết với nhau vì muối khoáng được hấp thụ vào rễ và vận chuyển trong cây là nhờ hòa tan trong nước.

- Nước và muối khoáng hòa tan trong đất, được lông hút ở rễ hấp thụ chuyển qua vỏ tới mạch gỗ.

- Sự hút nước và muối khoáng của cây đều chịu ảnh hưởng của các điều kiện ngoại cảnh như các loại đất, thời tiết, khí hậu…

1

 

 

0,5

 

 

0,5

 

- Nước có vai trò quan trọng với đời sống của cây. Trong cây, nước chiếm hàm lượng lớn nhất so với các thành phần khác.

- Nước tham gia vào cấu trúc và vào các quá trình sinh lí trong cây. Thiếu nước, mọi hoạt động sống trong cây bị đình trệ.

 

0,5

 

0,5

 

 

 

2

- Có hiện tượng như vậy do khi ta bóc bỏ một khoanh vỏ, ta đã cắt bỏ 1 phần mạch rây, nên chất hữu cơ tổng hợp ở lá được vận chuyển xuống thân, rễ đã bị dồn lại ở phía trên vết cắt làm mép vỏ phình to ra.

- Kết luận: Mạch rây vận chuyển chất hữu cơ từ lá xuống thân, rễ

1

 

 

 

1

 

 

3

Ở chồi lá và chồi hoa đều có mầm lá bao bọc.

Trong chồi lá là mô phân sinh ngọn,sẽ phát triển thành cành mang lá

Trong chồi hoa là mầm hoa sẽ phát triển thành cành mang hoa hoặc hoa.

0.5

 

1

 

1,5

 

 

4

- Vì ban đêm cây không quang hợp, chỉ hô hấp

- Do vậy cây thải khí cacbonic ra môi trường đồng thời lấy khí oxi từ môi trường.

 - Nếu để nhiều cây trong phòng đóng kín cửa thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới quá trình hô hấp của con người.

0,5

 

1

 

0,5

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 6 môn Sinh năm 2017 - 2018 phòng GD Hải Lăng

  •