Đề thi kì 1 lớp 6 môn Sinh năm 2017 - 2018 Phòng GD Nga Sơn

Đề khảo sát chất lượng học kì 1 năm học 2017 - 2018 lớp 6 môn Sinh học của phòng giáo dục Nga Sơn có đáp án chi tiết dưới đây:

Đề thi kì 1 lớp 6 môn Sinh năm 2017 - 2018 Phòng GD Nga Sơn

ĐỀ BÀI:

Câu 1 (2,0 điểm): Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Quá trình phân chia đó diễn ra như thế nào?

Câu 2 (2,5 điểm): Nêu các bộ phận của miền hút và chức năng của chúng?

Câu 3 (1,5 điểm): Kể tên các loại thân biến dạng? Cho ví dụ?

Câu 4 (2,5 điểm): Viết sơ đồ tóm tắt của quanh hợp? Cho biết quanh hợp ở cây xanh có ý nghĩa gì?

Câu 5 (1,5 điểm): Em cần làm gì để tham gia vào việc bảo vệ và phát triển cây xanh ở địa phương?

Đáp án đề thi kì 1 lớp 6 môn Sinh năm 2017 - 2018 Phòng GD Nga Sơn

Câu

Nội dung

Điểm

1

- Các tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia.

- Quá trình phân chia:

   + Đầu tiên từ 1 nhân hình thành 2 nhân, tách xa nhau.

   + Sau đó chất tế bào được phân chia, rồi xuất hiện 1 vách ngăn, ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào mới.

0,5

 

0,75

0,75

 

2

 

Miền hút của rễ gồm 2 bộ phận chính là: Vỏ và trụ giữa

*Vỏ gồm:

- Biểu bì chứa lông hút " chức năng: Bảo vệ bộ phận bên trong rễ và hút nước, muối khoáng hòa tan.

- Thịt vỏ " chức năng: Chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.

* Trụ giữa gồm:

- Bó mạch:

+ Mạch rây " chức năng: vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây

+ Mạch gỗ " chức năng: vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá

- Ruột: " Chức năng chứa chất dự trữ.

0,5

 

0,5

 

0,5

 

 

0,25

0,25

 

0,5

3

Có 3 loại thân biến dạng:

- Thân củ; Ví dụ: Củ khoai tây, củ hoàng tinh.

- Thân rễ; Ví dụ: Cây gừng, riềng, nghệ.

- Thân mọng nước; Ví dụ: Xương rồng, cây giao.

 

0,5

0,5

0,5

4

- Viết đúng được sơ đồ quang hợp.

- Quang hợp của cây xanh có ý nghĩa:

+ Tạo ra các chất hữu cơ và khí ôxi cần cho sự sống của hầu hết các sinh vật trên trái đất (kể cả con người).

+ Điều hòa không khí chống ô nhiễm môi trường.

1,0

 

1,0

 

0,5

5

- Tham gia phong trào trồng và bảo vệ cây xanh ở trường học, địa phương và xung quanh nhà.

- Tích cực chăm sóc cây giúp cây phát triển tốt, không chặt phá cây xanh.

- Làm vệ sinh môi trường tạo điều kiện tốt để cây quang hợp.

- Tuyên truyền với mọi người xung quanh về ý nghĩa của cây xanh để cùng nhau tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh quanh mình.

0,5

 

0,25

 

0,25

0,5

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 6 môn Sinh năm 2017 - 2018 Phòng GD Nga Sơn

  •