Đề thi kì 1 lớp 6 môn Văn năm 2017 - 2018 Bắc Ninh

Đề thi cuối học kì 1 môn Văn lớp 6 năm học 2017 - 2018 của Sở GD Bắc Ninh có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 1 lớp 6 môn Văn năm 2017 - 2018 Bắc Ninh

Câu 1: (2,0 điểm)

      Đọc đoạn văn sau:

     “Nhà vua lấy làm lạ, cho đưa Thạch Sanh đến. Trước mặt mọi người, chàng kể hết đầu đuôi chuyện của mình, từ chuyện kết bạn với Lí Thông đến chuyện chém chằn tinh, giết đại bàng, cứu công chúa, bị Lí Thông lấp cửa hang và cuối cùng bị bắt oan vào ngục thất. Mọi người bấy giờ mới hiểu ra mọi sự. Vua sai bắt giam hai mẹ con Lí Thông, lại giao cho Thạch Sanh xét xử. Chàng không giết mà cho chúng về quê làm ăn. Nhưng về đến nửa đường thì chúng bị sét đánh chết, rồi bị hóa kiếp thành bọ hung.”

a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn là gì?

b. Trong đoạn văn trên, mẹ con Lí Thông được Thạch Sanh tha tội chết nhưng vẫn bị trời trừng trị thích đáng. Điều này thể hiện phẩm chất đẹp đẽ nào ở chàng Thạch Sanh, đồng thời gửi gắm ước mơ gì của nhân dân ta?

Câu 2: (3,0 điểm)

a. Giải thích nghĩa của từ : “bụng” trong các ví dụ sau. Chỉ rõ nghĩa gốc, nghĩa chuyển?

-         Ăn cho ấm bụng

-         Bạn ấy rất tốt bụng

-         Chạy nhiều bụng chân rất săn chắc.

b. Cho biết các từ bụng chuyển nghĩa đó, được chuyển nghĩa theo phương thức nào?

Câu 3: (5,0 điểm)

Lớp em có rất nhiều bạn biết phấn đấu vươn lên học tập tốt, trở thành tấm gương sáng cho các bạn noi theo. Hãy kể về một tấm gương tốt trong học tập như thế ở lớp em.

Đáp án đề thi kì 1 lớp 6 môn Văn năm 2017 - 2018 Bắc Ninh

Câu 1: (2,0 điểm)

a. Đoạn văn được trích từ văn bản “Thạch Sanh” (0,5 điểm)

Phương thức biểu đạt chính là tự sự (0,5 điểm)

b. Trong đoạn văn trên mẹ con Lí THông được Thạch Sanh tha tội chết nhưng vẫn bị trời trừng trị thích đáng, điều này thể hiện lòng thương người – là một trong những phẩm chất tốt đẹp của Thạch Sanh (0,5 điểm), đồng thời gửi gắm ước mơ về sự công bằng: Cái thiện thắng cái ác trong xã hội của nhân dân ta. (0,5 điểm) 

Câu 2: (3,0 điểm)

a. Giải thích: (2,25 điểm)

-         Mỗi từ giải thích đúng, chỉ đúng nghĩa gốc hay nghĩa chuyển cho (0,75 điểm)

-         bụng 1: Dùng với nghĩa gốc: Bộ phận cơ thể người hoặc động vật chứa ruột, dạ dày

-         bụng 2: Nghĩa chuyển: Biểu tượng của ý nghĩ sâu kín, không bộc lộ ra, đối với ngưpời, việc nói chung

-         bụng 3: Nghĩa chuyển: Phần phình to ở giữa của một số đồ vật, sự vật

b. Hai từ bụng 2, bụng 3 dùng với nghĩa chuyển, chuyển theo phương thức ẩn dụ (0,75 điểm) 

Câu 3: (5,0 điểm)

A.   Yêu cầu chung:

-         Xác định đúng kiểu bài văn tự sự

-         Đối tượng kể: Một tấm gương học tập tốt trong lớp.

-         Bố cục đủ 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài.

-         Biết kết hợp miêu tả, nêu cảm nhận một cách phù hợp.

-         Diễn đạt rõ ràng, ít mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ, đặt câu.

B.   Yêu cầu cụ thể:

1.     Mở bài: (0,5 điểm)

Giới thiệu chung về người bạn- người bạn đã trở thành tấm gương học tập tốt cho nhiều bạn noi theo.

2.     Thân bài: (4,0 điểm)

-         Kể về ngoại hình của bạn: tên tuổi, hình dáng, mái tóc, khuôn mặt…(1,0 điểm)

-         Kể về những biểu hiện cụ thể về việc phấn đấu vươn lên học tập tốt của nhân vật (3,0 điểm)

+ Luôn thực hiện nghiêm túc nội qui, qui định của trường, lớp.

+ Cần cù, chăm chỉ: Chuẩn bị bài đầy đủ, có chất lượng, trong giờ học chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu xây dựng bài, ghi chép bài khoa học, sạch sẽ, đầy đủ.

+ Luôn biết tận dụng thời gian học tập một cách hợp lí

+ Có phương pháp học tập khoa học, sáng tạo

+ Biết khắc phục mọi khó khăn nảy sinh trong cuộc sống để vươn lên học tốt

+ Luôn cởi mở với bạn bè, hay giúp các bạn trong lớp

Lưu ý: với mỗi biểu hiện cụ thể, Hs cần đưa ra những việc làm tương ứng, không nêu chung chung. Nếu chỉ nêu chung chung không cho điểm tối đa.

3.     Kết bài: (0,5 điểm)

– Cảm nghĩ về bạn

– Tự hứa với mình phải cố gắng, học tập theo gương bạn. 

C.   Biểu điểm:

-         Điểm 5: Đảm bảo tốt các yêu cầu trên, biết kể một cách sáng tạo, biết lồng cảm xúc của mình vào câu chuyện, diễn đạt trôi chảy, mạch lạc.

-         Điểm 4: Đảm bảo tốt các yêu cầu trên. Có sáng tạo trong cách kể, văn viết trôi chảy, có thể mắc vài lỗi nhẹ về diễn đạt và chính tả.

-         Điểm 3: Bài viết cơ bản đáp ứng yêu cầu trên, song bài kể còn chưa đầy đủ, còn mắc 1,2 lỗi diễn đạt

-         - Điểm 2: Có kể được câu chuyện nhưng còn sơ sài, mắc nhiều lỗi chính tả và diễn đạt.

-          Điểm 1: Bài viết quá sơ sài, không đảm bảo nội dung, mắc nhiều lỗi chính tả và diễn đạt.

-         Điểm 0: Lạc đề hoặc không làm bài.

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 6 môn Văn năm 2017 - 2018 Bắc Ninh

  •