Đề thi kì 1 lớp 7 môn Địa Phòng GD Tĩnh Gia năm 2017 - 2018

Đề thi cuối học kì 1 môn địa lý lớp 7 của phòng giáo dục Tĩnh Gia năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 1 lớp 7 môn Địa Phòng GD Tĩnh Gia năm 2017 - 2018

Câu 1: ( 3.0 điểm ). Thực  vật và động vật ở hoang mạc thích nghi với môi trường khắc nghiệt khô hạn như thế nào ?

Câu 2: ( 3.0 điểm ). Trình bày và giải thích đặc điểm  kí hậu châu Phi ?

Câu 3: ( 1,5 điểm ).  Những nguyên nhân chủ yếu nào kìm hãm sự phát triển kinh tế – xã hội của châu Phi .

Câu 4: ( 2,5 điểm ).   Lượng khí thải COlàm cho trái đất nóng lên. Năm 1840 lượng khí thải ổn định ở mức 275 phần triệu, từ cách mạng công nghiệp đến nay lượng CO2 không ngừng tăng lên.

-         Năm 1840 : 275 phần triệu

-         Năm 1957 : 312 phần triệu

-         Năm 1980 : 335 phần triệu

-         Năm 1997 : 355 phần triệu

Em hãy vẽ biểu đồ cột và nhận xét nguyên nhân sự gia tăng lượng  CO

Đáp án đề thi kì 1 lớp 7 môn Địa Phòng GD Tĩnh Gia năm 2017 - 2018

Câu

Đáp án

1

(3,0 điểm)

* Thực vật và động vật ở hoang mạc thích nghi với môi trường khắc nghiệt khô hạn bằng cách:

- Tự hạn chế sự mất hơi nước, tăng cường dự trữ nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể:

    + Đối với thực vật: cây rút ngắn chu kì sinh trưởng, lá bọc sáp, dày bóng hoặc biến thành gai, bộ rễ dài và to, dự trữ nước trong thân.

    + Đối với động vật : vùi mình trong cát, hốc đá, chịu đói khát giỏi, dự trữ nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể...

 

2

(3,0 điểm)

 * Đặc điểm khí hậu châu phi:

     - KhÝ hËu nãng, kh« bËc nhÊt trªn thÕ giíi.

     - Lượng mưa ít ,phân bố không đồng đều

     - H×nh thµnh hoang m¹c lín nhÊt thÕ giíi.

* Nguyên nhân:

     - Vì nằm giữa hai chí tuyến.

     - Bờ biển ít bị cắt xẻ, lục địa hình khối rộng lớn, ảnh hưởng của biển không ăn sâu vào đất liền

     - Ảnh hưởng của dòng biển lạnh chảy ven bờ.

3

(1.5 điểm)

   -  Bùng nổ dân số.

   - Đại dịch HIV/AIDS.

   - Xung đột tộc người.

   - Hạn hán triền miên.

   - Can thiệp của người nước ngoài.

 

4

(2,5 điểm)

 

* Vẽ đúng biều cột, rõ ràng, đẹp.

* Nhận xét:

   - Lượng CO2 không ngừng tăng lên từ 275 phần triệu đến 355 phần triệu từ năm 1840 đến 1997.

   - Nguyên nhân:

          + Khói bụi nhà máy

          + Phương tiện giao thông


 

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 7 môn Địa Phòng GD Tĩnh Gia năm 2017 - 2018

  •