Đề thi kì 1 lớp 7 môn Sinh Phòng GD Tĩnh Gia 2017 - 2018

Đề thi kì 1 lớp 7 môn Sinh học năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết của Phòng GD Tĩnh Gia.

Đề thi kì 1 lớp 7 môn Sinh Phòng GD Tĩnh Gia 2017 - 2018

Câu 1 (2,5 điểm)

 a. Đặc điểm chung của ngành chân khớp.

 b. Dựa vào đặc điểm nào để người ta đặt tên cho ngành?

Câu 2 (4,0 điểm)

           a. Trình bày vòng đời của giun đũa.

           b. Nêu các biện pháp phòng chống giun đũa kí sinh ở người?

Câu 3 (2,5 điểm)

          a.Kể tên và nêu tác hại của một số thân mềm.

          b.Cách dinh dưỡng của trai có ý nghĩa gì đối với môi trường nước?

Câu 4 (1,0 điểm) 

        Vì sao hệ tuần hoàn ở sâu bọ lại đơn giản đi khi hệ thống ống khí phát triển?

Đáp án đề thi kì 1 lớp 7 môn Sinh Phòng GD Tĩnh Gia 2017 - 2018

CÂU

NỘI DUNG

ĐIỂM

Câu 1: (2,5điểm)

Đặc điểm chung của ngành chân khớp.

-Phần phụ chân khớp phân đốt. Các đốt khớp động  với nhau làm phần phụ rất linh hoạt.

-Có vỏ kitin vừa che chở bên ngoài, vừa làm chỗ bám cho cơ.Do đó có chức năng như xương, gọi là bộ xương ngoài.

-Sự phát triển và tăng trưởng gắn liền với sự lột xác.    

*Dựa vào đặc điểm :chúng có phần phụ phân đốt, các đốt khớp động với nhau.          

 

 

0,75đ

 

0,75đ

0,5đ

 

0,5đ

Câu2(4điểm)

 

Vòng đời của giun đũa:

- Trứng theo phân ra ngoài gặp ẩm và thoáng khí , phát triển thành dạng ấu trùng trong trứng. Người ăn phải thức ăn có trứng giun sẽ bị nhiễm giun.

- Khi giun vào ruột non, ấu trùng chui ra, vào máu, đi qua gan, tim, phổi rồi lại về ruột non lần thứ 2 mới chính thức kí sinh ở đó.

Các biện pháp phòng chống giun đũa kí sinh ở người:

- Vệ sinh thực phẩm, ăn chín uống sôi

- Rửa sạch tay trước khi ăn

- Tẩy giun định kì 1 -2 lần trong 1 năm

- Tìm được các biện pháp phòng chống giun đũa kí sinh ở người   

 

 

 

 

0,5đ

0,5đ

0,5đ

 

0,5đ

Câu 3(2,5điểm)

 

a.Kể được mỗi  ví dụ và nêu tác hại của chúng được

VD: - Ốc sên: hại cây trồng nông nghiệp.

       - Ốc đĩa, ốc mút : là trung gian truyền bệnh giun sán…..

       - Hà biển, hà sông đục tàu thuyền và các công trình bằng gỗ…

      b. Cách dinh dưỡng của trai có ý nghĩa đối với môi trường nước là:

    Nhờ cơ chế lọc vụn hữu cơ,ĐVNS có trong nước làm thức ăn  khoảng 40 l nước/ngày đã góp phần làm  trong lành nguồn nước bằng cơ chế sinh học không làm ảnh hưởng xấu đến môi trường.

 

 

 

 

 

0,5 đ (không quá 1,5 đ)

Câu 4(1đ)

Ở sâu bọ hệ tuần hoàn chỉ giữ vai trò vận chuyển chất dinh dưỡng đi nuôi tế bào. Còn hệ thống ống khí lại phân bố rộng đảm bảo sự trao đổi khí đến các tế bào của cơ thể. Do đó hệ thống ống khí phát triển hơn hệ tuần hoàn.                                                                                        

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 7 môn Sinh Phòng GD Tĩnh Gia 2017 - 2018

  •