Đề thi kì 1 lớp 8 môn Công nghệ năm 2017 - Tài Quở

Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2017 - 2018 trường THCS và THPT Quài Tở có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 1 lớp 8 môn Công nghệ năm 2017 - Tài Quở

I. Trắc nghiệm (4 điểm) Em hãy lựa chọn phương án đúng  nhất.

Câu 1. Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ đâu tới?

a. Trước tới          b. Trên xuống                c. Trái sang          d. Phải sang

Câu 2. Hình chóp đều được bao bởi các hình gì ?

a.  Đa giác đều và hình tam giác cân            b. Hình chữ nhật và tam giác đều .

c. Hình chữ nhật và hình tròn .                    d. Hình chữ nhật và đa giác đều .

Câu 3. Đinh vít là chi tiết có ren gì ?

a. Ren ngoài                                             b. Ren trong

c. Cả ren trong và ren ngoài                     d. Ren bị che khuất

Câu 4. Đai ốc là chi tiết có ren gì ?

a. Ren ngoài        b. Ren trong           c. Ren bị che khuất       d. Cả ren trong và ren ngoài

Câu 5. Trong quy ước vẽ ren nhìn thấy: Đường chân ren được vẽ bằng nét nào sau đây? a. Liền đậm             b. Liền mảnh            c. Nét đứt                   d. Nét gạch chấm mảnh

Câu 6. Các hình chiếu vuông góc của hình cầu đều là:

a. Hình vuông      b. Tam giác cân     c. Hình tròn                  d. Hình chữ nhật

Câu 7. Trong các bản vẽ mà em đã học nội dung bảng kê có trong loại bản vẽ nào?

a. Bản vẽ nhà       b. Bản vẽ lắp          c. Bản vẽ chi tiết     d. Biểu diễn ren.

Câu 8. Hình nón có đáy song song với mặt phẳng chiếu bằng, hỏi hình chiếu cạnh có hình gì?

a. Hình tròn         b. Hình vuông         c. Hình chữ nhật          d. Tam giác cân

De thi ki 1 lop 8 mon Cong nghe nam 2017 - Tai Quo

Đáp án đề thi kì 1 lớp 8 môn Công nghệ năm 2017 - Tài Quở

De thi ki 1 lop 8 mon Cong nghe nam 2017 - Tai Quo

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 8 môn Công nghệ năm 2017 - Tài Quở

  •