Tuyensinh247.com KM giảm 50% tất cả khóa học cuối cùng năm 2019
Xem ngay

Chỉ còn: 1 ngày

Đề thi kì 1 lớp 8 môn Địa Phòng GD Châu Thành 2017 - 2018

Đề thi cuối học kì 1 môn Địa lý lớp 8 phòng giáo dục Châu Thành năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 1 lớp 8 môn Địa Phòng GD Châu Thành 2017 - 2018

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Hãy khoanh tròn câu đúng nhất ở các câu dưới đây.

Câu 1:  Các dãy núi ở Châu Á chạy theo hai hướng chính nào?

a. Tây  Bắc – Đông  Nam  và  vòng  cung             

b. Đông – Tây  và Bắc –Nam.

c. Đông  Nam – Tây Bắc  và   Bắc –Nam.

d. Tây  Bắc – Đông  Nam  và  Đông – Tây.

Câu 2: Sông bị đóng băng về mùa đông thuộc khu vực nào của châu Á?

          a. Đông Á                                                   b. Bắc Á    

          c. Đông Nam Á                                           d. Nam Á

Câu 3: Khí hậu châu Á có các đới:

a. Cực và cận cực, ôn đới , cận nhiệt, nhiệt đới, xích đạo.

b. Ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, xích đạo.

c. Cực và cận cực, ôn đới, nhiệt đới, xích đạo.

d. Cực và cận cực, ôn đới, cận nhiệt, xích đạo.

Câu 4: Quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất Nam Á là:

          a. Nê-pan                                                    b. Ấn Độ.

          c. Băng-la-đét                                             d. Xri-lan-ca

Câu 5:  Ghép A vào B sao cho đúng (1 điểm)

A.   CÁC KHU VỰC

 

 B.   CÁC QUỐC GIA
 a. Tây Nam Á  1. Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan…….
 b. Đông Nam Á  2. Nhật Bản, Hàn Quốc , Trung Quốc…….
 c. Nam Á  3. Ấn Độ, Pakixtan, Butan, Nepan……..
 d. Đông Á  4. Iran, Aganixtan, Irac , Arập xêut………..

Ghép  (a………) (b………) (c……..) (d………)

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)

Câu 1 (2,0 điểm):

Tại sao khí hậu Châu Á Phân hóa đa dạng?

Câu 2 (2,0 điểm):

Địa hình khu vực Nam Á được chia làm mấy miền? Trình bày đặc điểm từng miền.

Câu 3 (2,0 điểm):

Nêu đặc điểm dân cư và chính trị khu vực Tây Nam Á.

Câu 4 (1 điểm):

Dựa vào bảng diện tích và dân số một số khu vực của Châu Á dưới đây:

Khu vực

Diện tích

 (nghìn Km2)

Dân số năm 2001

 (triệu người)

-         Đông Á

-         Nam Á

-         Đông Nam Á

-         Trung Á

-         Tây Nam Á

11762

4489

4495

4002

7016

1503

1356

519

56

286

Kể tên 2 khu vực đông dân nhất.  Trong hai khu vực đó, khu vực nào có mật độ dân số cao hơn? 

Đáp án đề thi kì 1 lớp 8 môn Địa Phòng GD Châu Thành 2017 - 2018

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3ĐIỂM)

1. a        2. b      3. a    4. B

5 (a4, b1, c3, d2)   

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)

Câu 1 (2 điểm):

Trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo

Có kích thước rộng lớn

Cấu tạo địa hình phức tạp

Câu 2 (2,0 điểm):

- Địa hình Nam Á được chia làm 3 miền.                         (0,5 đ)

- Đặc điểm từng miền:

+ Phía Bắc là hệ thống Hi - ma - lay - a hùng vĩ chạy theo hướng tây Bắc - Đông nam dài gần 2600 km, bề rộng trung bình từ 320 - 400 km.                   (1,0 đ)

+ Phía Nam là sơn nguyên Đê - can tương đối thấp và bằng phẳng. Hai rìa phía tây và phía đông của sơn nguyên là các dãy Gát Tây và Gát Đông.                        (1,0 đ)

+ Ở giữa là đồng bằng Ấn - Hằng rộng và bằng phẳng dài hơn 3000 km, rộng từ 250 - 350 km.                                                      (0,5 đ)

Câu 3 (2,0 điểm):

Đặc điểm dân cư

- Dân số khoảng 286 triệu người, phần lớn theo người A-rập và theo đạo hồi là chủ yếu

- Dân cư phân bố không đều.   Tập trung đông ở các vùng ven biển, các thung lũng có mưa, thưa thớt vùng núi và hoang mạc                                             

Đặc điểm chính trị

Không ổn định,  thường xảy ra chiến tranh ví dầu mỏ

Câu 4 (2 điểm):

Hai khu vực đông dân là Đông Á Và Nam Á. Khu vực Nam Á có Mật độ dân số cao hơn khu vực Đông Á

 Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 8 môn Địa Phòng GD Châu Thành 2017 - 2018

  •