Tuyensinh247.com KM giảm 50% tất cả khóa học cuối cùng năm 2019
Xem ngay

Chỉ còn: 1 ngày

Đề thi kì 1 lớp 8 môn Hóa năm 2017 - 2018 Phòng GD Ninh Hòa

Đề thi học kì 1 môn hóa học lớp 8 phòng giáo dục Ninh Hòa năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết cụ thể như sau:

Đề thi kì 1 lớp 8 môn Hóa năm 2017 - 2018 Phòng GD Ninh Hòa

Bài 1 (2,00 điểm): Các cách viết sau đây chỉ những ý gì: 3 Fe,  2 N,  3 Ag,  4 N2?

Bài 2 (1,50 điểm):  Hãy cho biết chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất trong số các chất đã cho sau đây:  K,  SO2,  NaHSO4,   Fe3O4,   Ba,  O2.

Bài 3  (2,00 điểm): Lập phương trình hóa học theo các sơ đồ phản ứng sau:  

P2O +  H2O    →         H3PO4

K   +  H2O       →      KOH  +  H2  

Fe(OH)3        →      Fe2O3  +  H2O       

Zn(OH)2  +  HNO3        →      Zn(NO3)2  +  H2O    

Bài 4 (1,50 điểm):  

a.  Tính số mol của 13,44 lít khí NO2 (ở đktc).    

b.  Tính khối lượng của 0,15 mol H2SO4.

c.  Tính số mol của 56,8 gam Na2SO4.                                 

Bài 5 (2,00 điểm): Có một học sinh đã viết hai sơ đồ phản ứng như sau:

AlO3   +  HCl             →     AlCl3  +  H2O         

Ca(NO3)2   +   Na2CO3           →     Na2NO3  +  CaCO3      

Những công thức hóa học nào ở hai sơ đồ phản ứng trên đã viết sai? Hãy sửa lại những công thức hóa học đã viết sai cho đúng và lập thành hai phương trình hóa học.

Bài 6 (1,00 điểm): Hoà tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp gồm Mg, Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch chứa 19,6 gam H2SO4, thu được dung dịch chứa a gam hỗn hợp gồm MgSO4, ZnSO  4,48 lít khí hiđro (ở đktc). Lập các phương trình hóa học của các phản ứng và tính giá trị của a.                                        

Cho: H = 1;  C = 12;  N = 14;  O = 16;  Na = 23;  Mg = 24;  S = 32;  Cl = 35,5;  Cu = 64; Fe = 56;  Zn = 65.  

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 8 môn Hóa năm 2017 - 2018 Phòng GD Ninh Hòa

  •