Đề thi kì 1 lớp 8 môn Sử THCS Chiềng Khoang 2017

Đề thi học kì 1 môn lịch sử lớp 8 trường THCS Chiềng Khoang, phòng giáo dục Quỳnh Nhai năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 1 lớp 8 môn Sử THCS Chiềng Khoang 2017

Câu 1: (2 điểm)   Lập bảng thống kê các cải tiến, phát minh trong ngành dệt ở Anh theo bảng sau:

TT

Năm

Tên các cải tiến phát minh

Người phát minh

1

1764

 

 

2

1769

 

 

3

1784

 

 

4

1785

 

 

 Câu 2: (3 điểm)  

     Hãy cho biết nội dung của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản ?    

 

Câu 3: (2 điểm)  

           Vì sao nước Nga năm 1917 lại có 2 cuộc cách mạng?

Câu 4: (3 điểm) 

    Em hãy nêu những nét mới của phong trào độc lập dân tộc ở châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

Đáp án đề thi kì 1 lớp 8 môn Sử THCS Chiềng Khoang 2017

Câu 1: (2 điểm)   ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

TT

Năm

Tên các cải tiến phát minh

Người phát minh

1

1764

Máy kéo sợi Gien-ni

Giêm Ha-gvi-vơ

2

1769

Máy kéo sợi chạy bằng hơi nước

A-crai-tơ

3

1784

Máy hơi nước

Giêm-Oát

4

1785

Máy dệt đầu tiên

Ét-mơn Các-rai

Câu 2: (3 điểm)  

Tháng 1-1868, Thiên hoàng Minh Trị đã tiến hành cải cách trên các lĩnh vực:

              -Về chính trị : xác lập quyền thống trị của tầng lớp quý tộc tư sản; ban hành Hiến pháp 1889, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến (1 điểm)

              -Về kinh tế: thống nhất thị trường, tiền tệ, phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống.. (0,5 điểm)

              -Về quân sự: tổ chức và huấn luyện quân đội theo kiểu phương tây, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, phát triển kinh tế quốc phòng. (1 điểm)

              - Về giáo dục: thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học- kỹ thuật, cử học sinh ưu tú du học phương Tây.(0,5 điểm)

Câu 3: (2 điểm)  

      - Cuộc cách mạng thứ nhất bùng nổ vào tháng 2.1917 đã lật đổ chế độ Nga hoàng và dẫn tới tình trạng 2 chính quyền song song tồn tại đó là cuộc cách mạng dân chủ tư sản. (1 điểm)

      - Cuộc cách mạng thứ 2 do Lê nin và đảng Bôn sê vích vạch ra kế hoạch và lãnh đạo thực hiện thắng lợi lật đổ chính phủ lâm thời tư sản thiết lập chính quyền thống nhất toàn quốc của xô viết đó là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới. (1 điểm)

Câu 4: (3 điểm) 

+ Do ảnh hưởng của CM tháng Mười Nga và cuộc chiến tranh TG thứ nhất đã mở ra một thời kì mới trong phong trào độc lập dân tộc ở châu Á... (0,75 điểm)

+ Phong trào CM lan rộng khắp các khu vực ,đặc biệt ở Trung Quốc, Việt Nam...

( 0,75 điểm)

+Trong phong trào này giai cấp công nhân các nước tích cực tham gia và giữ vai trò lãnh đạo CM ... (0,75 điểm)

+ Nhiều Đảng cộng sản được thành lập ở : Trung Quốc ,Việt Nam... (0,75 điểm)

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 8 môn Sử THCS Chiềng Khoang 2017

  •