KM giảm 50% tất cả khóa học cuối cùng năm 2019
Xem ngay

Chỉ còn: 1 ngày

Đề thi kì 1 lớp 8 môn Sử - THCS Nhuế Dương năm 2017 - 2018

Đề thi cuối học kì 1 môn lịch sử lớp 8 trường THCS Nhuế Dương, Khoái Châu năm học 2017 - 2018.

Đề thi kì 1 lớp 8 môn Sử - THCS Nhuế Dương năm 2017 - 2018

I.TRẮC NGHIỆM: (2đ)

Câu 1: Để đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện cải cách trên những lĩnh vực nào?

   A.Kinh tế, chính trị, văn hóa                                         B.Kinh tế, chính trị, xã hội

   C.Văn hóa, giáo dục, quân sự                                        D. Cả 2 ý b và c.

Câu 2: Vì sao cuộc chiến tranh năm 1914- 1918 được gọi là chiến tranh thế giới?

   A.Chiến tranh xảy ra giữa nhiều nước đế quốc

   B.Nhiều vũ khí hiện đại được sử dụng

   C.Chiến tranh có 38 nước và nhiều thuộc địa tham gia

   D.Hàng chục triệu người lao động bị thương vong vì lợi ích của giai cấp tư sản

Câu 3: Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 nước Mỹ đã:

   A.Tăng cường bóc lột người lao động                         B. Cải cách kinh tế

   C. Quân sự hóa đất nước phát động chiến tranh                    D.  Không làm gì cả

Câu 4. Phát minh khoa học nào là của Giêm Oát?

   A. Máy kéo sợi.                                                             B. Máy kéo sợi chạy bằng sức nước.
   C. Máy dệt.                                                                    D. Máy hơi nước.

Câu 5. Người đề ra Học thuyết Tam dân là:

    A. Tôn Trung Sơn.                                                        B. Khang Hữu Vi.
    C. Lương Khải Siêu.                                                     D. Viên Thế Khải.

Câu 6. Ông Lê-nin là người nước nào?

    A. Anh                   B. Pháp                          C. Đức                              D. Nga

Câu 7. Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất. (0.25)

   A. Chiến tranh giải phóng dân tộc                              B. Chiến tranh phi nghĩa

   C. Nội chiến                                                       D. Chiến tranh chính nghĩa

Câu 8. Đảng Cộng sản ở một số nước (như Trung Quốc, Việt Nam, In – đô – nê – xi – a) ra đời trong hoàn cảnh nào?

   A. Phong trào độc lập dân tộc phát triển mạnh                 B. Các nước đế quốc suy yếu

   C. Tác động của Cách mạng tháng Mưới Nga nam 1917     D. Cả A và C đều đúng

II. TỰ LUẬN ( 8đ)

Câu 1: (2 điểm) Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929 – 1933 nước Mĩ đã thực hiện biện pháp gì? Nêu nội dung và tác dụng của các biện pháp đó?

Câu 2: (3 điểm) Vì sao trong năm 1917, ở nước Nga lại nổ ra hai cuộc cách mạng? Trình bày ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga?

Câu 3. (3 điểm)  Trình bày bối cảnh, nội dung và kết quả cuộc Duy tân Minh Trị (1868) ở Nhật Bản?

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 8 môn Sử - THCS Nhuế Dương năm 2017 - 2018

  •