Đề thi kì 1 lớp 8 môn Toán 2017 - Thanh Hóa (Có đáp án)

Đề thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 8 có đáp án chi tiết năm học 2016 - 2017 của phòng giáo dục Thanh Hóa.

Đề thi kì 1 lớp 8 môn Toán 2017 - Thanh Hóa

Câu 3 (2 điểm). Cho biểu thức: A = x2/(x2-4) – x/(x-2) + 2/(x+2)

a)     Với điều kiện nào của x thì giá trị của biểu thức A được xác định?

b)    Rút gọn biểu thức A.

c)     Tìm giá trị của biểu thức A tại x = 1.          

Câu 4 (3.5 điểm).

Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH. Gọi D,E lần lượt là chân các đường vuông góc hạ từ H xuống MN và MP.

a) Chứng minh tứ giác MDHE là hình chữ nhật.

b) Gọi A là trung điểm của HP. Chứng minh tam giác DEA vuông.

c) Tam giác MNP cần có thêm điều kiện gì để DE=2EA.

Câu 5 (0.5 điểm). Cho a + b = 1. Tính giá trị của các biểu thức sau:

                       M = a3 + b3 + 3ab(a2 + b2) + 6a2b2(a + b).         

De thi ki 1 lop 8 mon Toan 2017 - Thanh Hoa (Co dap an)

Đáp án đề thi kì 1 lớp 8 môn Toán 2017 - Thanh Hóa

De thi ki 1 lop 8 mon Toan 2017 - Thanh Hoa (Co dap an)

=> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 8 môn Toán 2017 - Thanh Hóa (Có đáp án)

  •