Đề thi kì 1 lớp 8 môn vật lí năm 2017 - 2018 THCS Chu Văn An

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn vật lý năm học 2017 - 2018 của trường THCS Chu Văn An, huyện Chư Sê có đáp án chi tiết dưới đây.

Đề thi kì 1 lớp 8 môn vật lí năm 2017 - 2018 THCS Chu Văn An

I/ TRẮC NGHIỆM: (3điểm)

 A/Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng?

Câu 1:Một quãng đường dài 12km ,xe chạy mất 0,5 giờ thì vận tốc của xe là:

A. 36 km/h                     B.  36 phút             C.  24 km/h           D.Tất cả đều sai.

Câu 2:Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật sẽ như thế nào?

A. Vận tốc không thay đổi.                               B. Vận tốc tăng dần.

C. Vận tốc giảm dần.          D. Vận tốc có thể tăng dần và cũng có thể giảm dần.

Câu 3:Trong các lực sau đây lực nào không phải là lực ma sát?

A. Lực xuất hiện làm mòn đế giày.                    B. Lực kéo làm dãn lò xo.

C. Lực xuất hiện khi lốp xe đạp lăn trên đường.

D. Lực xuất hiện khi kéo khúc gỗ lăn trên đường.

Câu 4: Hành khách đang ngồi trên ô tô đang chuyển động bổng thấy mình bị nghiêng người sang phải, chứng tỏ xe:

A. Đột ngột giảm vận tốc.                                 B. Đột ngột tăng vận tốc.

C. Đột ngột rẽ sang trái.                                                D. Đột ngột rẽ sang phải.

Câu 5: Trường nào sau đây áp lực đặt lên sàn nhà là lớn nhất?

A. Người đứng cả hai chân.                              B. Người đứng co một chân.

C. Người đứng cả hai chân nhưng người cúi gặp xuống.

D. Người đứng cả hai chân nhưng tay cầm quả tạ.

Câu 6: Câu nào sâu đây nói về áp suất chất lỏng là đúng?

A. Chất lỏng chỉ gây áp suất theo phương thẳng đứng từ trên xuống dưới.

B. Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng.

C. Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.

D. Áp suất của chất lỏng chỉ phụ thuộc vào chiều cao của cột chất lỏng.

Câu 7: Càng lên cao, áp suất khí quyển?

A. Càng tăng.                                              B. Càng giảm.

C. Không thay đổi.                                 D. Có thể tăng và cũng có thể giảm.

Câu 8 : Lực đẩy Ác-si-mét có thể tác dụng lên vật nào dưới đây ?

         A. Vật chìm hoàn toàn trong chất lỏng.          B.Vật lở lửng trong chất lỏng.

         C.  Vật nổi trên mặt chất lỏng.                                      D. Cả ba trường hợp trên.

B/ Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống:

Câu 9: Độ lớn của …………................................…….. cho biết mức độ nhanh hay chậm của  chuyển động.

Câu 10: Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn ................................................................... theo thời gian

Câu 11:  Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật, có cường độ ................................................... phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau.

Câu 12: Dưới tác dụng của hai lực cân bằng, một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đúng yên; đang chuyển động

 sẽ ..................................................................................................................

II/ TỰ LUẬN:(7điểm)

Câu 1: (1điểm)  Viết công thức tính độ lớn của lực đẩy ác-si-mét ? Cho biết ý nghĩa và đơn vị tính của các đại lượng trong công thức ?

Câu 2: (1điểm)  Biểu diễn véctơ lực sau đây: Lực kéo một vật 2000N  theo phương nằm ngang chiều từ trái sang phải ( tỉ xích 1cm ứng với 500N ) 

Câu 3: (2điểm) Một miếng sắt có thể tích là 2dm3. Tính lực đẩy ác-si-mét tác dụng lên miếng sắt khi được nhúng trong nước và trong rượu. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3, trọng lượng riêng của rượu là 8000N/m3.

Câu 4: (3điểm) Một vận động viên đua xe đạp vô địch thế giới đã thực hiện cuộc đua vượt đèo với kết quả như sau: Quãng đường lên dốc dài 45km trong 2 giờ 15 phút , quãng đường xuống dốc 30km trong 24 phút.

a/ Tính vận tốc trung bình trên mỗi quãng đường.

b/ Tính vận tốc trung bình trên cả hai quãng đường .

Đáp án đề thi kì 1 lớp 8 môn vật lí năm 2017 - 2018 THCS Chu Văn An

De thi ki 1 lop 8 mon vat li nam 2017 - 2018 THCS Chu Van An

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 8 môn vật lí năm 2017 - 2018 THCS Chu Văn An

  •