Đề thi kì 1 lớp môn Công nghệ lớp 7 THCS Mường Giàng 2017 - 2018

Đề thi cuối kì 1 lớp 7 môn Công nghệ của trường THCS Mường Giàng, Quỳnh Nhai năm học 2017 - 2018.

Đề thi kì 1 lớp môn Công nghệ lớp 7 THCS Mường Giàng 2017 - 2018

Câu 1: ( 3 điểm)   

       Đất trồng là gì? Đất trồng có vai trò gì đối với đời sống của cây.

Câu 2: ( 2 điểm)

       Nêu đặc điểm chủ yếu của phân hữu cơ phân đạm, phân lân, phân kali?

Câu 3: ( 1 điểm)

       Kể tên các biện  pháp phòng trừ sâu bệnh? vì sao lấy nguyên tắc phòng là chính để phòng trừ sâu bệnh?

Câu 4: ( 2 điểm) 

        Căn cứ để xác định thời vụ. Kể tên các vụ gieo trồng trong năm.

Câu 5: ( 1 điểm)  

          Thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ? Lấy ví dụ minh hoạ?

Câu 6: ( 1 điểm)

         Tại sao phải thu hoạch đúng lúc, nhanh gọn và cẩn thận?

Đáp án đề thi kì 1 lớp môn Công nghệ lớp 7 THCS Mường Giàng 2017 - 2018

Câu 1:

-  Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sốn và sản xuất ra sản phẩm

- Đất trồng có vai trò đặc biệt đối với đời sống cây trồng vì đất là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng, oxi cho cây và giữ cho cây đứng vững

Câu 2:

* Phân hữu cơ: Thành phần có nhiều chất dinh dưỡng . Các chất dinh dưỡng ở dạng khó tiêu ( không hoà tan) , cây không sử dụng được ngay, phải có thời gian để phân bón phân huỷ thành các chất hoà tan cây mới sử dụng được.

* Phân đạm, kali : Có tỉ lệ dinh dưỡng cao, dễ hoà tan nên cây sử dụng được ngay

* Phân lân: Ít hoặc không tan

Câu 3:

- Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại là

+ Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh hại

+ Biện phấp thủ công

+ Biện pháp hóa học

+ Biện pháp sinh học

+ Biện pháp kiểm dịch thực vật

- Lấy nguyên tắc phòng là chính để phòng trừ sâu bệnh hại là tốn ít công cây sinh trưởng tốt,sâu bệnh ít  giá thành thấp

Câu 4:

- Muốn xác định thời vụ gieo trồng cần dựa vào các yếu tố : Khí hậu, loại cây trồng, tình hình phát sinh sâu bệnh ở mỗi địa phương

- Các vụ gieo trồng trong năm là vụ đông xuân, vụ hè thu, vụ mùa, vụ đông

Câu 5:

- Luân canh là cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một đơn vị diện tích

VD: Trồng ngô hoặc đỗ từ tháng 1 đến tháng 5

       Trồng lúa mùa chính từ tháng 7 đến tháng 12

- Xen canh là trên cùng một đơn vị diện tích , trồng 2 loại hoa màu cùng một lúc  hoặc cách nhau một thời gian không lâu để tận dụng diện tích, chất dinh dưỡng, ánh sáng…

VD:  Trồng ngô xen đậu tương trong vụ đông xuân

- Tăng vụ là tăng số vụ gieo trồng trong năm tren một đơn vị diện tích đất

VD: Trước đây chỉ cấy được 2 vụ úa trong năm nhưng do giải quyết được nước và có giống ngắn ngày nên đã trồng được 3 vụ trong năm

Câu 6:

- Để đảm bảo được số lượng và chất lượng của nông sản phải tiến hành thu hoạch đúng độ chín, nhanh gọn và cẩn thận

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp môn Công nghệ lớp 7 THCS Mường Giàng 2017 - 2018

  •