Tuyensinh247.com tặng 100% tiền nạp trong 2 ngày 20, 21/2 - KM lớn nhất năm
Xem ngay

Bắt đầu sau: 00:03:50

Đề thi kì 1 môn Hóa lớp 12 Sở GD Khánh Hòa 2017 - 2018

Các em tham khảo đề thi cuối học kì 1 lớp 12 của Sở giáo dục Khánh Hòa môn hóa năm học 2017 - 2018 dưới đây.

Đề thi kì 1 môn Hóa lớp 12 Sở GD Khánh Hòa 2017 - 2018

Câu 4: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng.

A. trùng hợp

B. thủy phân

C. trùng ngưng

D. xà phòng hóa

Câu 5: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 775 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là:

A.3,28 gam            B. 8,56 gam         C. 8,2 gam       D. 10,4 gam

De thi ki 1 mon Hoa lop 12 So GD Khanh Hoa 2017 - 2018

De thi ki 1 mon Hoa lop 12 So GD Khanh Hoa 2017 - 2018

De thi ki 1 mon Hoa lop 12 So GD Khanh Hoa 2017 - 2018

De thi ki 1 mon Hoa lop 12 So GD Khanh Hoa 2017 - 2018

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 môn Hóa lớp 12 Sở GD Khánh Hòa 2017 - 2018

  •