Đề thi kì 1 môn Hóa lớp 8 năm 2017 - 2018 Phòng GD Tĩnh Gia

Đề thi cuối học kì 1 lớp 8 môn Hóa của phòng giáo dục Tĩnh Gia năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 1 môn Hóa lớp 8 năm 2017 - 2018 Phòng GD Tĩnh Gia

Câu 1:( 2 điểm)

a. Phản ứng ghóa học là gì ?

b. Viết công thức về khối lượng cho phản ứng chất A tác dụng với chất B tạo ra chất C

c. Hãy phát biểu quy tắc hóa trị của hợp chất  gồm hai nguyên tố.   

Câu 2:( 2 điểm).

a. Lập công thức hóa học của hợp chất gồm hai nguyên tố C (IV) và O

b. Mỗi cách viết 2S; 3O2 ; HCl ; Al lần lượt có ý nghĩa gì      

Câu 3:( 1 điểm).

          Lập phương trình hóa học của phản ứng sau

Cu + O2                →                CuO

 Al2O3 + HCl        →                AlCl3 + H2O

Câu 4:( 2 điểm)

a.     Tính thể tích (đktc) của 22 gam khí CO2

b.     Trong 2 mol phân tử Fe2O3có bao nhiêu gam nguyên tử nguyên tố Fe

Câu 5:( 3 điểm)

 Cho khí hyddro dư đi qua đồng (II) o xít ( CuO) nóng đen, người ta thu được 3,2 g kim loại đồng màu đỏ và hơi nước (H2O) ngưng tụ

Viết phương  trình hóa học xảy ra

Tính khói lượng đồng (II) o xít tyham gia phản ứng

Tính thể tích khí hyđro ở đktc đã tham gia phản ứng

( cho Cu = 64; O 16 ; h =1)

Đáp án đề thi kì 1 môn Hóa lớp 8 năm 2017 - 2018 Phòng GD Tĩnh Gia

De thi ki 1 mon Hoa lop 8 nam 2017 - 2018 Phong GD Tinh Gia

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Viết bình luận: Đề thi kì 1 môn Hóa lớp 8 năm 2017 - 2018 Phòng GD Tĩnh Gia

  •