Đề thi kì 1 môn Sinh lớp 8 THCS Ngũ Đoan 2017 - 2018

Tham khảo đề thi và đáp án đề thi kì 1 lớp 8 môn sinh học trường THCS Ngũ Đoan năm học 2017 - 2018 dưới đây.

Đề thi kì 1 môn Sinh lớp 8 THCS Ngũ Đoan 2017 - 2018

I.Phần trắc nghiệm(3đ): Chọn phương án trả lời đúng nhất (ứng với A,B,C hoặc D ) để trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1:Đặc điểm cấu tạo nào của phổi làm tăng diện tích bề mặt trao đổi khí?

            A. Thể tích phổi lớn;            C. Có hai lá phổi được cấu tạo bởi nhiều phế nang.

B. Có nhiều nếp gấp;           D. Phế nang được bao bởi mạng mao mạch dày đặc.  

Câu 2: Trong 4 nhóm máu ở người, trong truyền máu nhóm máu chuyên nhận là.

     A. Nhóm máu A.         B. Nhóm máu B.         C. Nhóm máu O.        D. Nhóm máu AB.

Câu 3: Tế bào là đơn vị cấu trúc của cơ thể vì:

A. Tế bào thực hiện sự trao đổi chất, cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống.

B. Tế bào tham gia vào hoạt động chức năng của các cơ quan.

C. Mọi cơ quan của cơ thể đều được cấu tạo từ tế bào.

D. Tế bào có nhân điều khiển mọi hoạt động sống.

Câu 4: Bộ phận nào tiết dịch mật?

A. Ruột        B. Gan                    C. Dạ dày                               D. Tụy

Câu 5: Xương có tính đàn hồi rắn chắc vì ?

            A. Xương có chất khoáng                           B. Xương có chất hữu cơ             

           C. Trong xương có chất hữu cơ và chất khoáng

            D. Xương có sự kết hợp giữa chất hữu cơ và chất khoáng

Câu 6: Trong trao đổi chất, hệ tuần hoàn có vai trò ?

  A.Vận chuyển Oxi và các chất dinh dưỡng.               C.Vận chuyển chất thải             

B.Vận chuyển Oxi, chất dinh dưỡng và chất thải.      D.Vận chuyển muối khoáng.

Câu 7: Thành phần nào của máu vận chuyển khí O2 và khí CO2 ?

A. Huyết tương          B. Bạch cầu               C. Tiểu cầu                D. Hồng cầu

Câu 8: Máu và nước mô cung cấp cho cơ thể :

    A. Khí Cacbonic và chất dinh dưỡng      C. Cung cấp Oxi, muối khoáng, chất dinh dưỡng

       B. Muối khoáng và chất dinh dưỡng     D. Năng lượng cho hoạt động sống của cơ thể.     

Câu 9: Hai mặt đối lập nhưng thống nhất của trao đổi chất là:

            A. Đồng hóa và dị hóa                          C. Hô hấp và vận động

            B. Cảm ứng và bài tiết                        D. Sinh trưởng và phát triển.

Câu 10: Bộ phận có vai trò giúp tế bào thực hiện trao đổi chất với môi trường là:

 A. Chất tế bào       C. Màng sinh chất         

  B. Màng sinh chất, nhân             D. Màng sinh chất, chất tế bào, nhân.

II. Phần tự luận: (7điểm)

Câu 11(2đ): Cho biết sự trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào?

Câu 12(2đ): Hoạt động tiêu hóa chủ yếu ở ruột non là gì ? Những loại chất nào trong thức ăn còn cần được tiêu hóa ở ruột non?

Câu 13(3đ): Các hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa đã tham gia vào hoạt động trao đổi chất và chuyển hóa như thế nào? 

Đáp án đề thi kì 1 môn Sinh lớp 8 THCS Ngũ Đoan 2017 - 2018

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

D

C

B

D

B

D

C

A

C

 

STT

ĐÁP ÁN

BIỂU ĐIỂM

Câu 11

- Trao đổi khí ở phổi:

+ Nồng độ O2 trong không khí phế nang cao hơn trong máu mao mạch nên O2 khuếch tán từ không khí phế nang vào máu.

+ Nồng độ CO2 trong máu mao mạch cao hơn trong không khí phế nang, nên CO2 khuếch tán từ máu vào không khí phế nang.

- Trao đổi khí ở tế bào:

+ Nồng độ O2 trong máu cao hơn trong tế bào nên O2 khuếch tán từ máu vào tế bào.

+ Nồng độ CO2 trong tế bào cao hơn trong máu nên CO2 khuếch tán từ tế bào vào máu.

 

0.5 đ

 

0.5 đ

 

0.5 đ

 

 

0.5 đ

Câu 12

+ Hoạt động tiêu hóa chủ yếu ở ruột non là sự biến đổi hóa học của thức ăn tác dụng của các enzim trong các dịch tiêu hóa ( dịch mật, dịch tụy, dịch ruột ).

+ Những chất trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp ở ruột non là: Gluxit (tinh bột, đường đôi), protein, lipit

1 đ

 

 

1 đ

Câu 13

- Hệ tuần hoàn tham gia vận chuyển các chất :

+ Mang O2 từ hệ hô hấp và chất dinh dưỡng từ hệ tiêu hóa tới các tế bào. (0,5đ)

+ Mang các sản phẩm thải từ các tế bào đi tới hệ hô hấp và hệ bài tiết. (0,5đ)

- Hệ hô hấp giúp các tế bào trao đổi khí :

+ Lấy O­2 từ môi trường ngoài cung cấp cho các tế bào. (0,5đ)

+ Thải CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể. (0,5đ)

- Hệ tiêu hóa biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng cung cấp cho các tế bào, thải chất cặn bã (phân) ra ngoài. (1đ)

 

0.5 đ

 

0.5 đ

 

 

0.5 đ

0.5 đ

 

1 đ

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Viết bình luận: Đề thi kì 1 môn Sinh lớp 8 THCS Ngũ Đoan 2017 - 2018

  •