Đề thi kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2017 - Ninh Bình

Đề khảo sát chất lượng học kì 1 năm học 2016 - 2017 lớp 8 môn Toán của phòng GD Ninh Bình có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2017 - Ninh Bình

Câu 4 (3,5 điểm)        

Cho hình bình hành ABCD. Trên các cạnh AB và CD lần lượt lấy các điểm E và F sao cho AE = CF. Trên các cạnh AD và BC lần lượt lấy các điểm M và N sao cho AM = CN.

a) Các tứ giác AECF, MENF là những hình gì ?

b) Chứng minh rằng các đường thẳng AC, BD, EF và MN  đồng quy.

            c) Nếu ABCD là hình vuông và AE = CF = AB: 2 và AM = CN = AD: 2 thì tứ giác MENF là hình gì?

Câu 5 (0,5 điểm)        

Cho x và y thoả mãn: x2 + 2xy + 4x + 4y + 3y2 + 3 = 0. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức B = x + y + 2017.


De thi ki 1 mon Toan lop 8 nam 2017 - Ninh Binh

Đáp án đề thi kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2017 - Ninh Bình

De thi ki 1 mon Toan lop 8 nam 2017 - Ninh Binh

=> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2017 - Ninh Bình

  •