Tuyensinh247.com giảm 30% các khóa học từ ngày 10-14/8
Xem ngay

Chỉ còn: 05:49:48

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 8 - Thái Bình năm 2017

Tham khảo đề thi cuối học kì 1 lớp 8 môn Toán của phòng giáo dục TP Thái Bình năm học 2016 - 2017 có đáp án dưới đây.

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 8 - Thái Bình năm 2017

Bài 1 (1,0 điểm)

    Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ?

    1. Rút gọn biểu thức (x2 - 5)(x + 3) + (x + 4)(x - x2) được kết quả là -(x + 15).

    2. Với mọi số a  Z thì a2 + 2a + 4 luôn là một số chính phương.

    3. Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

    4. Hình chữ nhật có hai cạnh bằng 5m và 12m. Đường chéo của hình chữ nhật đó bằng 13m.

Bài 2 (2,0 điểm)

    1. Tính giá trị của biểu thức P = y3 - 3y2 + 3y - 1 tại y = 201.

    2. Phân tích đa thức thành nhân tử      

            a)   5x2 - 5xy - 9x + 9y                                            b)   m3 + 4m2 + 3m

Bài 3 (1,5 điểm)

    1. Tìm số thực k để đa thức 3x3 + 2x2 - x + k chia hết cho đa thức x - 1 ?

    2. Chứng minh biểu thức Q = x2 - x + 3 luôn có giá trị dương với mọi giá trị của biến x.


De thi ki 1 mon Toan lop 8 - Thai Binh nam 2017

Đáp án đề thi kì 1 môn Toán lớp 8 - Thái Bình năm 2017

De thi ki 1 mon Toan lop 8 - Thai Binh nam 2017

=> Tải đề thi và đáp án tại đây 

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 môn Toán lớp 8 - Thái Bình năm 2017

  •