Đề thi kì 1 năm 2017 môn Sinh lớp 6 - Nga Sơn,Thanh Hóa

Dưới đây là đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Sinh - phòng GD&ĐT Nga Sơn năm 2017 - 2018, cụ thể như sau:

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Sinh - Nga Sơn 2017

Câu 1 (2,0 điểm): Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Quá trình phân chia đó diễn ra như thế nào?

Câu 2 (2,5 điểm): Nêu các bộ phận của miền hút và chức năng của chúng?

Câu 3 (1,5 điểm): Kể tên các loại thân biến dạng? Cho ví dụ?

Câu 4 (2,5 điểm): Viết sơ đồ tóm tắt của quanh hợp? Cho biết quanh hợp ở cây xanh có ý nghĩa gì?

Câu 5 (1,5 điểm): Em cần làm gì để tham gia vào việc bảo vệ và phát triển cây xanh ở địa phương?

Theo TTHN


>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 năm 2017 môn Sinh lớp 6 - Nga Sơn,Thanh Hóa

  •