Đề thi kì 2 lớp 1 môn Toán 2017 - TH Phú Trung

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 trường tiểu học Phú Trung năm 2017 gồm có 10 bài cụ thể như sau:

Đề thi kì 2 lớp 1 môn Toán 2017 - TH Phú Trung

Bài 3: Chọn câu trả lời đúng: (M2) 1 điểm

          79 – 14 – 2 =

a. 67                         b. 63                     c.53                      d.76  

Bài 4: Chọn câu trả lời đúng: (M2) 1 điểm

15cm + 43cm – 20cm =

a. 18cm               b. 48cm                c. 38cm                 d.68cm

 Bài 5: Khoanh vào số lớn nhất: (M2) 1 điểm

 a. 20 ;   40 ;   70 ;   10                          c. 70 ;   50 ;   80 ;    30                       

b. 90;    20;     60;    40                          d. 20;    10 ;   40 ;    30                        

Bài 6: Cho các số:45;  36;  63;  50;  68 (M3) 1 điểm

a, Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn: .................................................................

b, Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé: …….........................................................


De thi ki 2 lop 1 mon Toan 2017 - TH Phu Trung

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 1 môn Toán 2017 - TH Phú Trung

  •