Đề thi kì 2 lớp 1 môn Toán 2018 - TH Trần Quốc Toản

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 1 môn Toán trường tiểu học Trần Quốc Toản năm học 2017 - 2018.

Đề thi kì 2 lớp 1 môn Toán 2018 - TH Trần Quốc Toản

  1. A.   PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào trước câu trả lời đúng

Câu 1

Trong các số 51, 19, 90, 59 số nào bé nhất?

A. 90               B. 19                    C. 51                    D. 59

Trong các số 10, 90, 80. 99  số tròn chục lớn nhất?

A. 90               B. 99                    C. 10                    D. 80

Câu 2

Số liền sau của 32 là?

A. 33               B. 35                    C. 31                    D. 30

Số liền trước của 90 là?

A. 89               B. 69                    C. 91                    D. 88

Câu 3

Số 98:

9 chục và 8 đơn vị

90 chục và 8 đơn vị

8 chục và 9 đơn vị

9 chục và 0 đơn vị

Một tuần lễ em đi học mấy ngày ?

              A.7 ngày          B.6 ngày               C. 5 ngày              D.4 ngày

Câu 4

a.Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 14 +……= 68

A. 54               B. 74                    C. 44                    D. 52

b.Kết quả phép tính: 38 – 32 + 32 =?

              A. 39                B. 37                    C. 40                    D. 38


De thi ki 2 lop 1 mon Toan 2018 - TH Tran Quoc Toan

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 1 môn Toán 2018 - TH Trần Quốc Toản

  •