Tuyensinh247.com tặng 100% tiền nạp chỉ còn 1 ngày - KM lớn nhất năm
Xem ngay

Chỉ còn: 1 ngày

Đề thi kì 2 lớp 12 môn Anh 2018 - Sở GD Thanh Hóa

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 môn tiếng Anh sở GD Thanh Hóa năm học 2017 - 2018 có đáp án.

Đề thi kì 2 lớp 12 môn Anh 2018 - Sở GD Thanh Hóa

Question 44: What can be the best title of the passage?

     A. Singapore Science Centre  B. Discovery Centre     C. Physical Sciences      D. Science Centre

Question 45: The word “It” in paragraph 2 refers to ________ .

      A. evolution      B. the general public      C. solar radiation        D. the centre  

Question 46: According  to  the paragraph 2, which of  the  following  is NOT  true about  the Singapore Science Centre?

      A. The exhibits in the centre cover a wide range of topics.

      B. The centre is the first one established in the world.

      C. The centre was not opened until 1977.

      D. Visitors are encouraged to return to the centre.

Question 47: It is stated in paragraph 2 that __________.

      A. the science centre makes people interested in science and technology

      B. only students can visit the science centre

      C. there are only several exhibits in the science centre

      D. visitors don’t want to come back to the science centre

De thi ki 2 lop 12 mon Anh 2018 - So GD Thanh Hoa

Đáp án đề thi kì 2 lớp 12 môn Anh 2018 - Sở GD Thanh Hóa

De thi ki 2 lop 12 mon Anh 2018 - So GD Thanh Hoa

=> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN  TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 12 môn Anh 2018 - Sở GD Thanh Hóa

  •