Đề thi kì 2 lớp 2 môn Toán 2018 - TH Nguyễn Khuyến

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2017 - 2018 trường tiểu học Nguyễn Khuyến có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 2 lớp 2 môn Toán 2018 - TH Nguyễn Khuyến

Câu 1: Số 612 được đọc là:

A. Sáu một hai                 B. Sáu trăm mười hai 

C. Sáu trăm mười            D. Sáu trăm hai mốt

Câu 3: Kết quả của phép tính: 27km + 46km = …

A. 73km        B. 53km         C. 63km          D. 76km

Câu 4: Chọn số thích hợp điền vào chỗ trống: 6dm = …cm

A. 6000         B. 6                C. 600             D. 60

Câu 5: Hình bên có mấy hình tam giác?

A. 3         B. 4           C. 5          D. 6

Câu 6: Độ dài đường gấp khúc ABCD là?

A. 6cm    B. 7cm    C. 8cm      D. 9cm

De thi ki 2 lop 2 mon Toan 2018 - TH Nguyen Khuyen

Đáp án đề thi kì 2 lớp 2 môn Toán 2018 - TH Nguyễn Khuyến

De thi ki 2 lop 2 mon Toan 2018 - TH Nguyen Khuyen

=> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 2 môn Toán 2018 - TH Nguyễn Khuyến

  •