Đề thi kì 2 lớp 3 môn Tin TH Nguyễn Bá Ngọc 2017

Đề thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Tin lớp 3 trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc năm 2017 có đáp án.

Đề thi kì 2 lớp 3 môn Tin TH Nguyễn Bá Ngọc 2017

De thi ki 2 lop 3 mon Tin TH Nguyen Ba Ngoc 2017

Đáp án đề thi kì 2 lớp 3 môn Tin TH Nguyễn Bá Ngọc 2017

I. TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm )

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

ĐÁP ÁN

A

B

D

C

C

D

B

D

II. THỰC HÀNH: ( 6 điểm)

Câu 9: (3 điểm)

-         Học sinh khởi động được phần mềm Word được 0,5 điểm.

-         Soạn thảo đúng chính tả theo mẫu mỗi dòng được 0,5 điểm.

-         Trình bày đúng theo mẫu được 0,5 điểm.

-         Nếu gõ sai chính tả, lỗi không viết hoa theo mẫu dưới 5 lỗi trừ 0,5 điểm, trên 5 lỗi trừ 1 điểm.

Câu 10: (3 điểm)

-         Khởi động được phần mềm vẽ hình đúng theo mẫu được 2 điểm.

Tô màu cho chiếc lá  1 điểm

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 3 môn Tin TH Nguyễn Bá Ngọc 2017

  •