Đề thi kì 2 lớp 3 môn Toán TH Hồng Minh 2017

Đề kiểm tra định kì cuối học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2017 có đáp án trường tiểu học Hồng Minh, Phú Xuyên.

Đề thi kì 2 lớp 3 môn Toán TH Hồng Minh 2017

De thi ki 2 lop 3 mon Toan TH Hong Minh 2017

Đáp án đề thi kì 2 lớp 3 môn Toán TH Hồng Minh 2017

I/ Trắc nghiệm ( 4 điểm )

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

D

B

A

C

C

B

C

II.  Tự luận:  (6  điểm)

 

Bài 8:  Đặt tính rồi tính : ( M1- 2đ)

 

                36 807  +  53 069 = 89 876                      10814  x  6 = 64 884

                76 483   –  15 456 = 61 027                           92648  :  4 = 23162

Bài 9: ( M3- 3đ)

Tóm tắt đúng:                                               0,5đ       

Mỗi câu lời giải đúngvà phép tính đúng  :       1 đ      

Đáp số đúng:                                                    0,5đ

                                                           Bài giải

       Tóm tắt:                          May mỗi bộ quần áo như thế hết số mét vải là:

  7 bộ quần áo:     28m vải                             28 :  7 = 4   (m  )

16 bộ quần áo:  ...... m vải ?   May 16 bộ quần áo như thế hết số mét vải là:

                                                                       4  x 16 = 64  (m)

                                                                                  Đáp số:  64  m vải

Bài 10:  ( M4- 1đ)

 Số chẵn lớn nhất có một chữ số là 8. Vậy số chia là 8

Số dư lớn nhất kém số chia một đơn vị là 8-10= 7

Số bị chia là: 1235 X 8 + 7 =  9887

Tổng của số bị chia, số chia, thương và số chia là:

          9887 + 8 +1235 +7 =11137

                                       Đáp số: 11137

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 3 môn Toán TH Hồng Minh 2017

  •