Đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán 2018 - TH Đền Lừ

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Đền Lừ năm học 2017 - 2018 gồm 2 trang cụ thể dưới đây.

Đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán 2018 - TH Đền Lừ

Câu 3: Từ một tấm vải dài 20m, người ta cắt ra 2/5 chiều dài taamms vải để may áo. Hỏi tấm vải còn lại bao nhiêu mét?

Câu 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 200m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích mảnh vườn đó.

De thi ki 2 lop 4 mon Toan 2018 - TH Den Lu

De thi ki 2 lop 4 mon Toan 2018 - TH Den Lu

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán 2018 - TH Đền Lừ

  •